Francia előadók az Atelier-ben 2009/2010

Cultures Europeennes - Európai kultúrák


2009. október 19.
Heinz Wismann
(EHESS, Párizs)
De l'instant vécu au monde vécu. L'idée d'une science de la culture chez le dernier Dilthey (A megélt pillanattól az átélt világig: a kultúrtudomány eszméje a késői Dilthey-nél)
L'avenir des langues. Repenser les Humanités (A nyelvek jövője: a humántudományok újragondolása)

 

2009. november 23.
Jordi Canal
(EHESS, Párizs)
Guerres civiles et construction de l'État-nation au XIXe siècle (France, Italie, Espagne et Portugal) (Polgárháborúk és nemzetállam konstrukció a XIX. században (Franciaország, Itália, Spanyolország és Portugália)
Nation et nationalismes en conflit en Espagne, XIXe-XXIe siècle (Nemzet és nacionalizmusok konfliktusa Spanyolországban a XIX – XXI. században)

 

2010. február 22.
Marie-Élizabeth Ducreux 
(EHESS, Párizs)
Réforme catholique et sainteté: les enjeux du contrôle des canonisations après le Concile de Trente en Europe (XVIIe siècle) (Katolikus reform és szenttéavatás: a kanonizáció ellenőrzése a Tridenti Zsinat után Európában (XVII. század)

Royauté et sainteté au XVIIe siècle : Rome-Vienne-Prague-Pozsony (Királyság és szentség a XVII. században: Róma-Bécs-Prága-Pozsony)

 

2010. március 8.
Jean-Pierre Albert
(EHESS, Párizs)
Unité et diversité du christianisme en Europe. Églises et religiosité ordinaire (A kereszténység egysége és sokfélesége Európában: az egyházak és a bevett vallásosság)
Le catholicisme et les identités collectives: de la religion locale aux eschatologies nationales (Katolicizmus és kollektív identitás: a helyi vallástól a nemzeti eszkatológiáig)

 

2010. március 29.
Marie-Vic Ozouf-Marignier
(EHESS, Párizs)
L’Europe des territoires: cohésion, participation, régionalisation (A földrajz és az adminisztratív felosztások: a találkozás pillanata)
La géographie historique. Figures anciennes, nouveaux enjeux (A történeti földrajz: régi elgondolások, új kérdések)

 

2010. április 12.
Fabienne Durand-Bogaert
(EHESS, Párizs)
Traduction et percept (Fordítás és észlelés)
Freud et l'inquiétante étrangeté: une théorie furtive de la traduction (Freud és a nyugtalanító idegenség: a fordítás egy rejtett elmélete)