Külföldi előadók 2010/2011

Historiographies - Történetírások


2010. október 11.
Nicolas Verdier (EHESS, Párizs)
L'historical geography à l'anglaise 1920-1950: réflexion sur la naissance d'un courant fort de la géographie historique mondiale (Historical geography angol módra 1920-1950: gondolatok a történeti földrajz egy jelentős irányzatának születéséről)
Géographicité: une importation difficile de l'historicité en géographie (Geograficitás: a történetiség egy problematikus átvétele a földrajztudományban)

 

2010. november 22. 
Jean Boutier (EHESS, Párizs)
Peut-on construire une historiographie non-nationale des noblesses européennes à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)? (Megalkotható-e a XVI-XVIII. századi európai nemesség egy nem nemzeti jellegű történetírása?)
La question de la « vérité historique » à la fin du XVIIe siècle: Étienne Baluze (1630-1718) et les « règles générales pour discerner les anciens titres faux » (A „történeti igazság" kérdése a XVII. század végén: ÉtienneBaluze (1630-1718) és az „általános szabályok a korábbi hamis jogcímekfelismerésére")

 

2011. február 14.
Sabina Loriga (EHESS, Párizs)
Temps de l’histoire et temps de la biographie. Une lecture de Paul Ricœur (A történelem ideje és az életrajz ideje. Paul Ricœur egy olvasata)
L’histoire mode de vie. Réflexions autour de Hannah Arendt et Siegfried Kracauer (A történelem mint életmód. Reflexiók Hannah Arendt és Siegfried Kracauer kapcsán)

 

2011. március 21.
Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS, Párizs)
Ville et région: réflexion sur l’historiographie (Város és régió: historiográfiai reflexiók)
Les guides de voyage, 1850-2000. Nouvelles perspectives de recherche (Az útikalauzok: 1850-2000. Egy új kutatási perspektíva)

 

2011. április 18. 
André Burguière (EHESS, Párizs)
Le concept de mentalités en question (Must we be done with Mentalities?) (Végeztünk-e a mentalitásokkal?)
Quand la biologie rencontre l'histoire (Biológia és történelem: egy lehetséges találkozás)

fényképek

 

2011. május 09.
François Hartog (EHESS, Párizs)
Le présent de l'historien (A történész jelene)
- L'inquiétante étrangeté de l'histoire (A történelem nyugtalanító idegensége)

fényképek

 

2010. november 2–8.

Gabriel Rockhill (Villanova University, USA) előadásai az Atelier-ben a TÁMOP vendégprofesszori pályázat keretében
"The Imaginary and the Social-Historical:  An Introduction to Cornelius Castoriadis' Historical Ontology"
"For a New Logic of History:  A Metaphilosophical Critique of Contemporary Philosophic Practice"
"The Historicization of Knowledge in the Long 19th Century:  Rival Accounts and Explanations"
"Marxist Historiography in the 'Era of Globalization':  Toward A New End of History?"
Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézettel közösen:
“Through the Looking Glass:  Jacques Rancière’s Subversion of the Modernist Artistic Doxa”