Kiadványok

Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.(Tálentum sorozat) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 438 oldal, ISBN 978-963-312-127-6

 

Albert Réka – Czoch Gábor – Erdősi Péter (szerk.): Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. (Atelier Könyvtár) Atelier, Budapest, 2010. 376 oldal, ISBN 978-963-08-0589-6

 

Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor (szerk.): „Lelkek az Elízium mezején.” Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához. Atelier – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , 2010.

 

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között (Válogatás). (Szerk.: K. Horváth Zsolt), Napvilág – Atelier, 2010. 408 oldal, ISBN 9639697539

 

Ernst Gellner: A Nemzetek és a nacionalizmus. (Ford.: Barabás András, Lajtai L. László.), Napviág – Atelier, 2009. 236 oldal, ISBN 978-963-9697-52-2

 

Takács Ádám (szerk.): Mémoire, contre-mémoire, pratique historique. Equinter,Budapest, 2009. 144 oldal, ISBN 978-963-88225-1-2

 

Gyöngyi Heltai – Gábor Sonkoly: Towards a European Master / Pour un Master Européen. Results and prospects / Bilan et perspectives 2005–2008. Budapest, Atelier, 2008. 344 oldal, ISBN 978-963-86891-9-1

 

Marianne Lederer: A fordítás ma. Az interpretatív modell. (Ford.: Csizmadia Dominika, Keresztély Kata.) Budapest, Equinter – Atelier, 2008. 269 oldal, ISBN 978-963-86891-4-6

 

Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor (szerk.): Atelier-iskola. Granasztói György tiszteletére. Budapest, Atelier, 2008. 536 oldal, ISBN 978-963-4639-78-7

 

Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban.Atelier Könyvtár, Budapest, Napvilág – Atelier, 2007. 423 oldal, ISBN 978-963-9697-10-2

 

Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata Atelier füzetek 13., L’Harmattan – Atelier, 2007. 617 oldal, ISBN 978-963-7343-14-8

 

Stéphane Audoin-Rozeau - Annette Becker: 1914-1918, Az újraírt háború (Fordította: Fisli Éva) Atelier füzetek 12. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2006. 217 oldal, ISBN 963-9683-37-X

 

Roger Brubaker: Nacionalizmus új keretek között (Ford.: Erdősi Péter) Atelier füzetek 11. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2006. 218 oldal, ISBN 963-9683-39-6

 

François Hartog - Jacques Revel: A múlt politikai felhasználásai (Ford.: Gelléri Gábor) Atelier füzetek 10. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2006. 176 oldal, ISBN 963-9683-29-9

 

François Hartog: A történetiség rendjei. Prezentizmus és időtapasztalat (Ford.: Lakatos Ágnes)Atelier füzetek 9. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2006. 208 oldal, ISBN 963-9683-42-6

 

Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről (Ford.: Sonkoly Gábor) Atelier füzetek 8. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2006. 192 oldal, ISBN 963-9683-16-7

 

Erdősi Péter és Sonkoly Gábor (szerk.): A kulturális örökség. Atelier füzetek 7. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2004. 549 oldal. ISBN 963-7343-00-8

 

Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. században. Atelier füzetek 6. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2004. 231 oldal, ISBN 963-9457-74-4

 

Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. A modern történelemelmélet problémái. Atelier füzetek 5. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2003. 315 oldal, ISBN 963-9457-40-X

 

Benda Gyula – Szekeres András (szerk.): Tér és történelem. Előadások az Atelier-ben.Atelier füzetek 4. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2002. 220 oldal, ISBN 963-9457-15-9

 

Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa (A „Történelem – Társadalomtudományok” konferencia anyagai). Atelier füzetek 3. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2002. 218 oldal, ISBN 963-945-10-8

 

Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII–XIX. században.Atelier füzetek 2. Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2001. 279 oldal, ISBN 978-963-8616-9-44

 

Rose-Marie Lagrave (ed.): Villes et campagnes en Hongrie, XVI-XXe siècles. Atelier füzetek 1. Budapest, Atelier, 1999. 259 oldal. ISBN 963-00-3586-3

 

Az Atelier kiadványainak borítói egy albumban.

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)