Publikációs lista - Kovács Ákos

Szerkesztett kötet:
„Lelkek az Elízium mezején.” Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához (szerkesztőtárs Szűcs Zoltán Gábor), Atelier – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  (megjelenés előtt)

 

Tanulmányok kötetben, folyóiratban:
Egy életrajz eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei – Debreceni Bárány Péter. In: Szijártó M. István – Szűcs Zoltán Gábor (szerk.): „Van a’ politikának és az igazgatás mesterségének is a’ maga poezissa, maga ideálja”: Tanulmányok a 18. századi magyar politikáról. Budapest, L’Harmattan. (megjelenés előtt)

Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? (társszerző Szűcs Zoltán Gábor) Korall 35. 2009 április, 147-175.

Pierre Bayle és a tolerancia kora újkori diskurzusai. Századvég 51, 2009, 57-85.

Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez (társszerző Lajtai L. László) Korall 37, 2009. november, 76-85.

A közös történelem és európai identitás reprezentációjának lehetőségei egy francia-német történelemtankönyvben. Új Pedagógiai Szemle 2007/05, 77-85.

 

Kritikák, recenziók:
Magánfelvilágosodás. Fejezetek egy leveleskönyvből. Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz 1780-1783. Sic Itur Ad Astra 61, 231-234.

Trencsényi Balázs: A politikai nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Korall 34. 2008. december, 115-120.

Robert J. Evans, Austria, Hungary and the Habsburgs. Central Europe 1683-1867. Korall 33, 2008. november, 138-143.

Gérard Noiriel: Introduction à la socio-histoire. Korall 28-29. 2007. szeptember, 253-256.

 

Szakfordítások:
Danielle Tartakowsky: Tüntetések Párizsban: 1968. május-június. In: A moderntől a posztmodernig: 1968. Napvilág Kiadó, 2009.

Karen A. Mingst: A nemzetközi kapcsolatokról (2, 4, 5, 6, 8. fejezet) Napvilág Kiadó (megjelenés előtt).