Publikációs lista - Takács Ádám

Könyvek:
-    Le fondement selon Husserl. La doctrine de la phénoménalité dans la phénoménologie husserlienne, 2011 (megjelenés alatt)  
-    Mémoire, contre-mémoire, pratique historique, Equinter, Budapest, 2009, (szerkesztés, előszó)
-    Drogpolitika, hatalomgyakorlás, társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából, ELTE - L'Harmattan, Budapest, 2006. (társszerkersztés, előszó, társfordítás)
-    A történelem anyaga. A francia történelemfilozófia a XX. században, Atelier - L’Harmattan, Budapest, 2004. (szerkesztés, előszó, társfordítás)

Tanulmányok:
-    A kultúra helye. A Zempléni Múzsa „szellemi alapjairól”, Zempléni Múzsa, 2010. ősz, 37-41.  
-    Totalitarianism as an Atmosphere. Morality and Mentality in Hungary under the Kádár regime, Divinatio, vol. 31, 2010 Spring-Summer, 113-123. (bolgár fordítás: in Totalitarizmite na XX vek, (szerk. Ivajlo Znepolszki), IIBM, Sofia, 2010, 113-123.)
-    "Szubjektív tárgyiság". Husserl fenomenológiai elmélete a test megalapozó szerepéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2010/2, 51-63.  
-    Biopolitika és nemzeti állapot. Michel Foucault egy problematikájának rekonstrukciója, in Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei, (szerk. Cieger András), Atelier, Budapest, 2009, 15-28.  
-    Megismerni és tapasztalni. Az intencionalitás két modellje Husserlnél, Aspecto, 2009/2, 153-162.  
-    A társadalomtudományok és a nemzeti szellem. Megjegyzések a nemzeti jelleg "intézményes" meghatározásáról néhány 19. századi francia társadalomtudósnál (Durkheim, Renan, Monod, Fustel de Coulanges), Korall, 2009. november, 90-97.
-    Konstitúció és institúció, in A dolgok és (a szavak), (szerk. Kenéz László, Rónay András),  L'Harmattan, 2008, 77-88.   
-    Történelemelmélet és historiográfia. Egy kapcsolat helyrajza, in Atelier iskola - Tanulmányok Granasztói György tiszteletére, (szerk. Czoch Gábor et al), Atelier, Budapest, 2008, 15-21.  
-    Derrida személyesen - Kerekasztal beszélgetés Orbán Jolán, Boros János és Takács Ádám között, Replika, No. 61, 2008. május, 7-20.   
-    A tapasztalat uralhatatlan rögzítettsége. Elemzés Tengelyi László fenomenológiai tapasztalatelméletéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2008/3-4, 249-261.  
-    Institúció és történelem. Maurice Merleau-Ponty egy problematikájáról, Világosság, 2007/1, 37-42.  
-    Foucault problematikája és a drogkérdés, in Drogpolitika, hatalomgyakorlás, társadalmi közeg (lásd fent), 22-45.  
-    Az elfelejthetetlen Michel Foucault, Magyar Szemle, 2006. április, 139-145.  
-    A totálissá vált gondolat. Megvalósítás, magatartás és a morál problémája Lukácsnál, in A totalitarizmus és a magyar filozófia, (szerk. Valastyán Tamás), Vulgo Alapítvány, Debrecen, 2005, 152-165; újra közölve: Vulgo, 2005/3, 156-165.  
-    A történelem ereje. Módszer és tematika Michel Foucaultnál, Zempléni Múzsa, 2005/3, 17-39.  
-    Claude Lefort, a politikum filozófusa, Századvég, 2005/3, 123-129.  
-    Kezdet és hipotézis Kantnál, Világosság, 2004/10-11-12, 209-213.  
-    Between Theory and History: On the Interdisciplinary Practice in Michel Foucault’s work, Modern Language Notes, “French Issue”, 2004/4, 869-884.  
-    Bevezetés Edmund Husserl "Egyetemes teleológia" című írásához, Vulgo, 2004/3, 120-123.  
-    Argumentáció és interszubjektivitás Edmund Husserlnél, Pro Philosophia Füzetek, No. 38., 2004, 67-79.  
-    A történelem francia filozófiájáról, in A történelem anyaga (lásd fent), 7-19.
-    Testre szabott gondolkodás: értelem és érték a sportban, in Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére, (szerk. K. Horváth Zsolt et al), Budapest, Hermész Kör – Osiris, 2003, 120-132.  
-    Szubjektivitás és szubjektiváció: Foucault egzisztenciális modelljei, Pro Philosophia Füzetek, No. 36., 2003, 11-18.  
-    Újszászy Kálmán és a filozófia, Zempléni Múzsa, 2003/1, 5-23.  
-    Történeti megismerés és történeti tudás Michel Foucault-nál, in A történész szerszámosládája, (szerk. Szekeres András), Budapest, L’Harmattan – Atelier, 2002, 15-37.  
-    Az evidens és az örökkévaló (E. Husserl: Kartéziánus elmélkedések), BUKSZ, 2001, ősz, 216-224.  
-    Michel Foucault és a történelem tapasztalata, Századvég, 1998 tél, 143-166; újraközölve: in Hét kérdés. Kortárs filozófiai írások, Kaligram, Pozsony, 2008, 149-183.    
-    Immanencia és etika. Tanulmány Gilles Deleuze Spinoza-interpretációjáról, in Spinoza tanulmányok, (szerk. Boros Gábor), Budapest, Áron kiadó, 1994, 23-42.  
-    Bevezetés az immanenciába (Gilles Deleuze-ről), Enigma, 13. szám, 1994, 20-24.
-    Heidegger és a gondolkodás eredete, Határ, 1992. május, 55-71.  
-    Jacques Derrida: Grammatológiájá-ról, Határ, 1992, január, 118-121.

Fordítások:
Franciából:

-    M. Foucault, „A pszichiátriai hatalom”, in Drogpolitika, hatalomgyakorlás, társadalmi közeg, szerk. Rácz József-Takács Ádám, L’Harmattan, Budapest, 2006.
-    M. Foucault, „A por és a felhő”, in Az Annales iskola, szerk. Benda Gyula, Szekeres András, L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2006.
-    F. Simiand, “A történeti módszer és a társadalomtudományok ”, in Az Annales iskola történelemfelfogása, szerk. Benda Gyula, Szekeres András, L’Harmattan – Atelier,Budapest, 2006.  
-    J. Benoist, “Szakítás a történeti idealizmussal”, in A történelem anyaga. Francia történelemfilozófia a 20. században, szerk. Takács Ádám, L'Harmattan, Budapest, 2004.
-    P. Ricoeur, “A történelem írása és a múlt megjeéenítése”, in A történelem anyaga. Ffrancia történelemfilozófia a XX. Században, szerk. Takács Ádám, L'Harmattan, Budapest, 2004.
-    M. Richir, “A fenomenológia értelme A látható és a láthatatlan-ban”, Vulgo, 2004/3.
-    G. Deleuze, “Az irodalom és az élet”, Vulgo, 2003/1.
-    B. Lepetit, “Tér és történelem”, in Tér és történelem, szerk.. Benda Gyula, Szekeres András,       L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2002.
-    H. Le Bras, „Az erkölcsök három komponense Franciaországban”, in Tér és történelem, szerk. Benda Gyula, Szekeres András, L’Harmattan – Atelier, Budapest, 2002.
-    G. Noiriel: A történetírás „válsága”, Budapest, Napvilág kiadó, 2001. (társfordítás)
-    M. Fichant, „Georges Canguilhem és a filozófia eszméje”, Vulgo, 1999/2-3.
-    G. Deleuze, „Spinoza és mi”, Enigma, No. 13., 1997.
-    G. Deleuze, „Immanencia, egy élet…”, Enigma, No. 13., 1997.
-    G. Deleuze, „A jelek és a képek rekapitulációja”, Metropolis, 1997 nyár.
-    P.Vauday, „Írás a tekintetnek: Deleuze-Bacon”, Enigma, 1996/3.
-    G. Deleuze – F. Guattari, „Mi a filozófia?”, Nappali Ház, 1993/3. (társfordítás)
-    J. Derrida, „Levél egy japán barátnak”, Nappali Ház, 1992/2. (társfordítás)

Angolból:

-    P. Soltoft, „Etika Sartre-nál és Kierkegaard-nál”, Magyar Filozófiai Szemle, 2003/1-2.
-    Á. Heller, „A társadalomtudományok hermeneutikája”, Magyar Tudomány, 1994/2.     (társfordítás)

Németből:
-    E. Husserl, “Egyetemes teleológia”, Vulgo, 2004/3.  (társfordítás)