Tudományos önéletrajz - Klement Judit

Személyi adatok
Név: dr. Klement Judit
E-mail: jklement@ludens.elte.hu

Tudományos fokozat

 • 2009    PhD


Szakmai tapasztalatok
Tanítás:

 • 2002 ősze óta ELTE BTK, Történeti Intézet
 • 2005 óta szakdolgozók témavezetése
 • 2005 és 2006 tavasz ELTE TÁTK, Szociológiai Intézet, Történeti Szociológia Tanszék


Kutatás, tudományos munka

 • 2010 óta Hajnal István Társadalomtörténeti Kör (HIK) titkára
 • 2010–2012 tudományos munkatárs, ELTE BTK Atelier Tanszék (TÁMOP)
 • 2009–2010 tudományos munkatárs, MTA TKI, MTA–ELTE Atelier Európai Historiográfia Társadalomtudományok Kutatócsoport
 • 2007–2010 közreműködő kutató, OTKA NI 69207 („A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján” – ELTE BTK)
 • 2007–2009 tudományos segédmunkatárs, MTA TKI, MTA–ELTE Atelier Európai Historiográfia Társadalomtudományok Kutatócsoport
 • 2006 óta Hajnal István Társadalomtörténeti Alapítvány, kuratóriumi tag
 • 2004–2010 Hajnal István Társadalomtörténeti Kör, felügyelő bizottsági tag
 • 2003–2006 tudományos segédmunkatárs, MTA TKI, MTA–ELTE Atelier Társadalomtudományi Műhely Kutatócsoport
 • 2000–2003 közreműködő kutató, K+F program („Polgárság Magyarországon a 19. és 20. században” – ELTE BTK)
 • 1999 óta KORALL Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztője
 • 1999–2002 Történeti Adattár (HIK–TÁRKI) titkára

 

Tanulmányok

 • 2008 Disszertáció megvédése, summa cum laude
 • 2006 Doktori szigorlat
 • 2000–2003 Ph.D hallgató – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Történettudomány – Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Iskola. Disszertáció témája: A budapesti malomipar vállalkozói a dualizmus korában
 • 2001 Diploma – történelem szak, tanári diploma. Szakdolgozat címe: Középkori lázárok. Egy marginális csoport történeti elemzése
 • 2000 Diploma – szociológia szak, kutató szociológus szakirány. Szakdolgozat címe: A magyar malomipar a századforduló társadalmában. Esettanulmány a Gizella gőzmalom történetéről
 • 1994–2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – történelem szak
 • 1994–2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intézet – szociológia szak, kutató szociológus szakirány

 

Külföldi tanulmányutak

 • 2011. febr.    Berlin, egy hét (TÁMOP oktatói mobilitás)
 • 2009. okt.     Bécs, egy hónap (OTKA NI 69207)
 • 2008. okt.     Bécs, egy hónap (OTKA NI 69207)
 • 2007. ápr.     Bécs, egy hónap (Habsburg-ösztöndíj)
 • 2003 tavasz   Bécs, három hónap (Osztrák–Magyar Akcióalapítvány)
 • 1999 nyár     Graz, egy hónap (Mogersdorf Stipendium)

 

Nyelvtudás:

 • német (felsőfok)
 • angol (felsőfok)

 

Ösztöndíjak, díjak

 • 2011. márc. Hanák Péter Díj (Hanák Péter Alapítvány)
 • 2011. márc. Akadémiai Ijfúsági Díj (MTA)
 • 2007. okt. – 2008. jún.  Deák Ferenc Ösztöndíj
 • 2006 szept. – 2007. máj.  Habsburg-ösztöndíj
 • 2000–2003  Állami ösztöndíj a Ph.D. képzés három éve alatt
 • 1997–1998  Köztársasági Ösztöndíj
 • 1997  Második helyezés az Országos Tudományos Diákkör – Humán szekció – Egyetemes történelem alszekció – az Egy betegség hétköznapjai a középkorban című dolgozattal