Nemzetközi kapcsolatok

Az „Atelier” története régebbre nyúlik vissza, mint a tulajdonképpeni megalapítása 1989-ben. Még 1968-ban,  Fernand Braudel kezdeményezésére, magyar– francia konferenciára került sor Budapesten, amelyen a legismertebb történészek vettek részt mindkét oldalról. Braudel messze megelőzte korát ezzel a nyitással. Az esemény tudománytörténeti fordulat volt, legalábbis a hazai keretek között.
A párizsi EHESS általa alapított jogelődjének elnökeként Braudel maga vitte végig ezt a tervet, amely a hidegháborús viszonyok között példátlan esetnek számított. Gesztusa, 1945 óta először mondhatni rehabilitálta a magyar történetírást Franciaországban és az egész nyugati világban. Olyan folyamatokat indított el, amelyek egyedülállóknak tűntek a magyar szellemi életben, sőt az akkori szocialista táborban is. Ettől az időtől kezdve utazhatott ki jó néhány magyar történész Franciaországba ösztöndíjjal, kutatás és kapcsolatok teremtése céljából. Számos konferenciára került sor, több francia társadalomtudományi tanulmány jelent meg itthon a hetvenes és a nyolcvanas években, magyarországi szerzőknek most nyílt alkalma publikációra vezető francia szakfolyóiratokban. Így történhetett, hogy olyan, nem kellően méltányolt, háttérbe szorított történészeink, mint Makkai László, Benda Kálmán, Fügedi Erik, Györffy György – hogy csak a ma már nem élőket említsük ám még sokan mások is – megkapták azt a szakmai elismerést, teljesítményük olyan külföldi visszaigazolását, ami akkoriban elégtételt, akár bizonyos szakmai védelmet is jelentett. Egyidejűleg kiadásra került Marc Bloch, Jacques Le Goff, Georges Duby és más fontos francia történész egy-egy műve, tanulmánykötete. A nyolcvanas években már magyar vendégtanárok fogadására is sor kerülhetett Párizsban, sőt más francia város egyetemén is.
Az igazi hatás, a legfontosabb következmény azonban az volt, hogy Magyarországon a történetírás, de más társadalomtudományok is igen jelentős új hatások alá kerülhettek olyan pillanatban, amikor, éppen az 1970-es és 1980-as években, az uralkodó marxista szemlélet válságba került.
[…]
1988 óta az Atelier nemzetközi együttműködés keretében tevékenykedik az ELTE, az MTA, a budapesti Francia Intézet és a párizsi EHESS között.
[...]
Évente legalább hat-nyolc kiváló francia professzort fogadunk előadás és szeminárium tartása céljából.
[...]
Az utóbbi években megfigyelhető, hogy mind több graduális hallgató él az Erasmus-ösztöndíj adta lehetőségekkel.

(Részlet a 20 éves az Atelier 1989–2009 című kiadvány előszavából, írták: Granasztói György és Sonkoly Gábor)

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)