Tudományos önéletrajz - Czoch Gábor

Személyes adatok

Születési hely, idő: Budapest, 1965.

 

Munkahelyek, szakmai tapasztalat

 • 2011 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar, „Atelier” Európai Historiográfia és Társadalomtudomány Tanszékén egyetemi docens
 • 2010 Habilitáció az ELTE-BTK-n
 • 2007 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar, „Atelier” Európai Historiográfia és Társadalomtudomány Tanszékén egyetemi adjunktus
 • 2000–2006 A Teleki László Intézet főigazgató-helyettese, a Közép-Európai Tanulmányi Központ vezetője (az intézet felszámolásáig)
 • 2000–2002 A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék mellett működő kihelyezett akadémiai kutatócsoport részmunkaidős tudományos főmunkatársa (MTA TKI Gazdaság és Társadalomtörténeti Kutatócsoport)
 • 1997–2000 Tanársegéd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén
 • 1998–2006 Óraadó az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az ELTE-BTK Történettudományi Doktori Iskola tagjaként

 

Tanulmányok

 • 1999 Kandidátusi (PhD) értekezés megvédése „Városlakók és polgárok. Kassa társadalma a XIX. század első felében” címmel.
 • 1994 francia kisdoktori (DEA) diploma megszerzése
 • 1993–1998 Részvétel a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) doktori programjában. 

 • 1992–1996 Doktori tanulmányok az „Atelier”. Magyar-Francia Posztgraduális Műhelyben, az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasaként
 • 1992 Egyetemi diploma az ELTE-BTK francia nyelv és irodalom - történelem szakán

 

Nyelvtudás

 • francia felsőfokon
 • angol középfokon
 • német alapfokon

 

Egyéb szakmai tevékenység

 • 2008 óta főszerkesztő a Korall Társadalomtörténeti Folyóiratnál (2000-től alapító szerkesztője)
 • 2008 óta a „Pozsony város történetei” sorozat szerkesztője a Kalligram kiadónál
 • 2006 óta szerkesztőbizottsági tag az URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyvnél.
 • 2006 óta az „Atelier könyvtár” sorozat szerkesztője
 • 2010 óta a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület alelnöke (1998-2004 között az egyesület titkára)

 

Ösztöndíj

 • 2007–2010 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíj, kiemelkedő minősítéssel.