Doktori védés, habilitáció

Nagy Bálint doktori doktori védése (2014. szeptember 9.)

Meghívó

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar

Történelemtudományi Doktori Iskola

Az Atelier Európai Historiográfiai és Társadalomtudományok Program

minden érdeklődőt szeretettel meghív

 

NAGY BÁLINT

A marketing magyarországi intézményesülésének története

című doktori értekezésének nyilvános vitájára

 

Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor CSc egyetemi docens

A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György DSc professzor emeritus

A bizottság tagjai: Dr. Törőcsik Mária CSc egyetemi tanár (opponens), Dr. Klement Judit PhD egyetemi adjunktus (opponens), Dr. Varga Zsuzsa CSc egyetemi docens, Dr. Czoch Gábor CSc egyetemi docens, Dr. Papp-Váry Árpád PhD egyetemi docens, Dr. Ságvári Bence PhD tud. segédmunkatárs MTA

 

Időpont: 2014. szeptember 9. 10.00

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, MUK 4/D. Alagsori Tanácsterem

 

Guszmann Gergely doktori védése (2012. május 4.)

Meghívó

Guszmann Gergely A nemzeti hős alakjának megkonstruálása a független Indiában. A Bharatiya Janata Párt nemzetépítős törekvései 1998–2004
című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

 

A nyilvános védés időpontja: 2012. május 4. péntek 10 óra.

A nyilvános védés helyszíne: ELTE BTK, Alagsori Tanácsterem, D ép. -114.

Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor

A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György (ELTE)

A bizottság titkára: Dr. Czoch Gábor (ELTE)

Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Búr Gábor (ELTE), Dr. Csicsmann László (BCE)

A bizottság további tagjai:  Dr. Kiss László, Dr. Mózes Mihály, Dr. Majoros István

 

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK: Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 1. emelet)

(Az értekezés tézisei online elérhetők).

Fisli Éva Ilona doktori védése (2012. január 20.)

Meghívó
Fisli Éva Ilona: Ismeretlen katonáktól az Ismeretlen Katonáig. A második világháború politikai felhasználásai Magyarországon / Des soldats inconnus au Soldat Inconnu. Les usages politiques de la Seconde Guerre mondiale en Hongrie
című, kettős irányítású doktori disszertációjának nyilvános védésére.


A nyilvános védés időpontja: 2012.január 20., péntek 10 óra
A nyilvános védés helyszíne:ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. épület, földszint 39.)


A bizottság elnöke: Georges Mink (CNRS-ISP)
Hivatalosan felkért bírálók: Georges Mink (CNRS-ISP), Sonkoly Gábor (ELTE)
A bizottság további tagjai: Granasztói György (ELTE), Dominique Colas (IEP)
Témavezető: †Benda Gyula (ELTE), Granasztói György (ELTE) és Dominique Colas (IEP)

A védés nyelve francia.

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK: Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 1. emelet)

Banyár Magdolna doktori védése (2012. január 17.)

Meghívó
Banyár Magdolna: Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalomtörténeti alkalmazása
című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

A nyilvános védés időpontja: 2012. január 17. 15:30
A nyilvános védés helyszíne: ELTE BTK Alagsori Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület, alagsori tanácsterem)


A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György DSc., professor emeritus
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Czoch Gábor CSc., habilitált egyetemi docens, Dr. Szabó Csilla PhD., főiskolai tanár
A bizottság titkára: Dr. Tóth-Soma László PhD., főiskolai tanár
A bizottság további tagjai: Dr. Farkas Judit PhD., Dr. Kamarás István DSc.
Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor CSc., habilitált egyetemi docens

(Az értekezés tézisei online elérhetők).

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Történeti Intézet Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. emelet)

Szalma Anna-Mária doktori védése (2011. szeptember 29., Kolozsvár)

Szalma Anna-Mária, az Atelier volt vendéghallgatója A fénykép a mindennapi életben. Vizuális antropológiai közelítések privát fényképkorpuszokhoz című doktori értekezését 2011. szeptember 29-én védte meg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén.

A doktori minősítő bizottság tagjai voltak: Dr. Keszeg Vilmos, egyetemi tanár (az értekezés tudományos irányítója) és Dr. Pozsony Ferenc, egyetemi tanár (a bizottság elnöke).

Az értekezés opponensei voltak: Dr. Gazda Klára, ny. egyetemi docens (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék), Dr. Pethő Ágnes, egyetemi docens (Sapientia EMTE, Kolozsvár, Média Tanszék) és Dr. Szijártó Zsolt, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék).

A doktori értekezés  kivonata.

K. Horváth Zsolt doktori védése (2011. június 29.)

Meghívó
K. Horváth Zsolt: Kívül. Peremhelyzet és a habitus formálódása Mérei Ferenc élettörténetében

című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

Időpont:  2011. június 29. (szerda), 10 óra
Helyszín: ELTE BTK Alagsori Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület, alagsor)

A bizottság elnöke: Dr. György Péter
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Erős Ferenc és Dr. Granasztói György
A bizottság titkára: Dr. Czoch Gábor
A bizottság további tagjai: Dr. Klement Judit és Dr. Standeisky Éva
Témavezető: Dr. Kövér György
A disszertáció tézisei csatolva.

Képek a doktori védésről.

Krasznai Zoltán doktori védése (2011. március 18.)

Krasznai Zoltán
Géographie scientifique, enseignement et propagande
Les représentations du territoire national en Hongrie al'époque de l'entre-deux-guerres

(Földrajztudomány, oktatás és propaganda. A nemzeti terület reprezentációja a két világháború közötti Magyarországon)
című doktori disszertációjának védésére
2011. március 18-án, 15 órakor
kerül sor az ELTE BTK, Budapest, Múzeum körút 4/D alagsori tanácstermében

A bizottság tagjai:
Daniel Nordman, directeur de recherche émérite, CNRS, témavezető
Marie-Claire Robic, directrice de recherche émérite, CNRS
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d'études, EHESS
Sonkoly Gábor, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE, témavezető
Granasztói György, profeszor emeritus, ELTE
Czoch Gábor, egyetemi adjunktus, ELTE

Lajtai László doktori védése (2011. március 4.)

Lajtai László
Le discours national dans les premiers manuels scolaires d'histoire hongroise 1777–1848
című doktori disszertációjának védésére
2011. március 4., 14 órakor
kerül sor az ELTE BTK Kari Tanácstermében
(Múzeum körút 4/A, 39-es terem).

A bizottság tagjai:
Christophe Prochasson, directeur d'études (EHESS, Paris)
Gábor Sonkoly, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK, Budapest)
Marie-Élisabeth Ducreux, directrice de recherches (CNRS, EHESS, Paris)
Granasztói György, professzor emeritus (ELTE BTK, Budapest)

Doktori védés, habilitáció

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)