Kitüntetések

Czoch Gábor az ELTE Pro Ingenio Elismerő Oklevélben részesült

 

A 2016. szeptember 9-én rendezett ünnepi szenátusi ülésen Mezey Barna, Egyetemünk rektora adta át a tehetséggondozási tevékenységet elismerő díjakat.
Az Egyetem által 2015-ben alapított, a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenységet elismerő Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

A tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységért Czoch Gábor a Pro Ingenio Elismerő Oklevelet vehette át át.


Harlov Melinda, az Atelier doktorandusza a Center for the Study of Presidency and Congress kitüntetésében részesült

 
A Center for the Study of Presidency and Congress (CSPC) 1965-ben létrejött független, non-profit szervezet, melynek célja az elnök és a kongresszus munkájának történeti kutatása, valamint oktatási programok megvalósítása, mellyel a főiskolai és egyetemi hallgatók és a kongresszus tagjainak együttműködését segíti elő, és a köztisztviselői hivatást propagálja. Az International Fellowship keretében immáron 4 éve lehetőség nyílik külföldi diákok számára is, hogy az egyéves, mentorrendszerben működő programban részt véve belülről ismerjék meg az amerikai politikai rendszer valamely szegmensét. A kiválasztott hallgatók az őszi és a tavaszi szemeszterben Washington D.C.-ben konferencián vesznek részt, és a program zárásaként egy 8-15 oldalas tanulmányt írnak meg kutatásukról. 
 
Harlov Melinda az Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszékének másodéves doktorandusz hallgatója. Fő kutatási területe az épített kulturális világörökség jelensége nemzetközi és hazai szinten, a nemzetközi intézkedések megvalósítása lokális esetekben. Dolgozatában az 1964-es Velencei Kartát hasonlította össze az 1965-ös National Historic Preservation Act-tel. Mindkét, közel félévszázados dokumentum meghatározó irányvonalakat fogalmaz meg az épített örökség védelméről az Atlanti-óceán két partján.
 

Dr. Granasztói György Lánchíd-díjat kapott

2011 augusztusában ítélték oda az idei Lánchíd-díjakat. Dr. Granasztói György, professzor emeritusz, az Atelier alapítója és oktatója is a kitüntetettek között van. A díjat és az oklevelet („A Magyar Köztársaság Nemzetközi Kapcsolataiért”) „közel fél évszázados tudományos munkásságáért, a magyar-francia kapcsolatok ápolásáért” vehette át Martonyi János külügyminisztertől.

Dr. Sonkoly Gábor, az Atelier vezetője francia állami kitüntetésben részesült

François Fillon, a Francia Köztársaság miniszterelnöke az Akadémiai Pálmák Rendjének lovagjává (Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques) nevezte ki Sonkoly Gábort, az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék vezetőjét. A kitüntetéssel Sonkoly Gábornak, illetve az általa vezetett tanszéknek a francia kultúra és tudomány megismertetésében játszott kiemelkedő szerepe került magas szintű elismerésre 2011 tavaszán.


Dr. Klement Judit az Akadémia és a Hanák Péter Alapítvány díjazottja

Kiemelkedő tudományos munkájának elismeréséül Klement Juditmárcius elején átvehette az Akadémiai Ifjúsági Díjat (a tudományterület öt másik díjzottjával együtt) és a Hanák Péter Alapítvány 2010. évi díját is. Az Atelier oktatója Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19-20. században című könyvéért és a hozzá kapcsolódó kutatásokért kapta meg a díjakat.

Interjú az akadémiai díjas Klement Judittal

Az Akadémiai Ifjúsági Díjról

ELTE-s díjazottak

A Hanák Péter Alapítvány díjáról


Dr. Granasztói György, az Atelier alapítója Becsületrendet kapott

Prof. Dr. Granasztói Györgynek, a Történeti Intézet professor emeritusának, az Atelier alapítójának a Francia Állam Becsületrendet (Chevalier de la Légion d'Honneur) adományozott a magyar–francia kapcsolatokért tett érdemeiért, a magyar–francia felsőoktatási kapcsolatok elősegítéséért és az európai integráció előmozdításáért.


Rose-Marie Lagrave és Jacques Revel kitüntetése

ELTE Szenátusi Érdeméremmel

ideje és helye: 2008. szeptember 18. ELTE Tanácsterem

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)