Kötőerők című kötet, 2009

KÖTŐERŐK
Az identitás történetének térbeli keretei

 

Az MTA-ELTE Atelier Kutatócsoport keretében 2007 óta folyó kutatásaink első eredményeit tartalmazza e könyv, amely a különböző tudományos szempontok és módszerek egymásra hatásáról kínál színes tablót.

 

Tartalomjegyzék : (a címekre kattintva elérhetők a szövegek)

Gergely András: Előszó  

FOGALMAK
Takács Ádám: Biopolitika és nemzeti állapot: egy foucault-i problematika rekonstrukciója
Lajtai L. László: „Nemzeti történelem” vagy nemzet és történelem?
Cieger András: Alkotmányosság és nemzeti identitás – a magyar történelem kontextusában. Vázlat
Illés Iván: A „területi kohézió” szerepe az EU és a tagországok politikájában

KAPCSOLATOK
Hajdú Zoltán: Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatárváltozások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig
Tevesz László: Kossuth és a Pesti Hírlap hagyományelvűsége, 1841–1843
Klement Judit: A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”
Csizmadia Dominika: A fordítás mint a nemzetek közötti kapcsolatok vizsgálatának lehetséges eszköze

HELYEK
Granasztói György: Az átmenet előtti magyarországi városok területhasználatának modellje (A táblázatok, képmellékletek miatt tördelve: 1–8. 9–10. 11–12 . 13–15. 16–20. )  
Czoch Gábor: Lakóhely és társadalmi helyzet. A reformkori külvárosok problematikája Kassa példáján keresztül (Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. )
Erdősi Péter: Imázsteremtés és kultúrpolitika az 1970-es években: Szentendre esete
Sonkoly Gábor: Nemzeti örökségből – világörökség: Budapest példája
Horváth Gyula: Területi egyenlőtlenségek Kelet-Közép-Európában. A kutatás-fejlesztés példája (A táblázatok, képmellékletek miatt tördelve: 1–6. 7–11. 12–16. 17–19. 20–28.