MTA ELTE Atelier

MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok kutatócsoport

 

2007-2011

 

A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoport keretein belül négy intézmény kutatói dolgoznak együtt „Az identitás történetének térbeli keretei: civilizáció, nemzet, régió, város” című program megvalósításán 2007 januárja óta. Az Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék (ELTE BTK, Történeti Intézet) koordinálása mellett részt vesz a kutatási programban az ELTE BTK Történeti Intézetének Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszéke (a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolája), valamint az MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs).

A problémaközpontú alapkutatás keretében a kutatók az identitás változását a 18. századtól napjainkig négy különböző szinten, a tér több léptékű birtokbavételének elemzésén keresztül vizsgálják. A különböző intézményekből érkező kutatók révén eltérő megközelítések érvényesülhetnek a csoport munkájában.

 

A befogadó intézmény neve:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
A csoport elhelyezésének helye (kar, intézmény stb.) és hivatali címe:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 131.
A csoport kézbesítési címe, postafiók szám:
 • MTA–ELTE Atelier, 1088 Budapest, Múzeumkrt. 6–8. I. em. 131.
A csoportvezető neve, tudományos fokozata:
 • Dr. Gergely András,DSc
Elérhetőségek (vezetékes/mobil telefon száma, fax száma,elektronikus levélcím):

 

A csoport tagjainak adatai (név, beosztás,elérhetőségek):

 

A csoport kutatási témája:
 • Az identitás történetének térbeli keretei: civilizáció, nemzet, régió, város

 

A csoport kutatási témáinak felsorolása, a témavezetőkmegnevezésével:
Dr. Gergely András vezetése alatt („nemzet és identitás”)
 • Gergely András: A nemzet lehatárolása: az állampolgárság ügye Magyarországon (1790–1878)
 • Anka László: A főrendi identitástól a nemzeti identitásig: az arisztokrácia nemzeti integrálódása (az 1840-es évektől az 1870-es évekig)
 • Cieger András: A magyar államnemzeti konstrukció tartalmasítása: a modern alkotmányosság és a modern állam koncepcióinak befogadása és megvalósítása (az 1840-es évektől az 1870-es évekig)
 • Tevesz László: A magyar nemzetfogalom dekonstrukciója (1790–1868)
Dr. Granasztói György vezetése alatt („civilizáció, nemzet, régió,város”)
 • Granasztói György: A Dunai-térség történeti sajátosságai (1500–1850)
 • Czoch Gábor: Városi fejlődés és a polgárság összetételének alakulása Magyarországon a 19. század első felében
 • Erdősi Péter: A reneszánsz és a barokk korszak kulturális örökségének szerepe a magyar nemzeti identitás 19–20. századi formálódásában
 • Klement Judit: A 19. és 20. századi magyar gazdasági elit identitásának városi és nemzeti keretei
 • Nádasdy Miklós: A nemzeti identitás és az állami egyházjog kapcsolata a 19. század második felében
 • Takács Ádám: Bio-politika – térbeliség és nemzeti identitás Michel Foucault írásaiban
 • Sonkoly Gábor: A modern nagyváros mint kulturális örökség a 20. század utolsó harmadában
Dr. Horváth Gyula vezetése alatt („régió”)
 • Horváth Gyula: Regionális átalakulás Kelet-Európában és a régiók
 • Illés Iván: Regionalizmusok Európában
 • Hajdú Zoltán: Régiók a magyar közigazgatásban, történelmi összefüggések
 • Rácz Szilárd: Regionális átalakulás a Kárpát-medencében

 

 

Az MTA-ELTE Atelier Kutatócsoport keretében 2007 óta folyó kutatásaink eredményeit tartalmazza e két kötet, amely a különböző tudományos szempontok és módszerek egymásra hatásáról kínál színes tablót.
A kötetcímekre kattintva a tanulmányok elérhetők.

 

 
A kutatócsoport letölthető beszámolója: magyarul és angolul: