TEMA

Erasmus tantervfejlesztési pályázat európai mesterképzési tananyag kidolgozására
 
A program címe: TEMA – Territoires européens (civilisation, nation, région, ville) : Identité et développement (Az európai tér építőkövei : Civilizáció, nemzet, régió és város. Az identitás és a fejlődés területi alapjai)
 

A projekt időtartama: 3 év, 2005. október – 2008. szeptember

 

Projektvezető: Sonkoly Gábor kandidátus, történész, az ELTE Atelier tanszékének vezetője

 

Célkitűzések: Az európai térséget felépítő területi szintek múltját, jelenét és jövőjét tárgyaló, közös diplomát adó integrált európai mesterképzés a társadalomtudományok területén. A tematikus és interdiszciplináris megközelítésen alapuló, angolul és franciául folyó képzés célja a szakmai és munkaerőpiaci komplex elvárásoknak megfelelő oktatási kínálat biztosítása. A 2 éves, 120 ECTS kreditpont értékű képzés célja, hogy a hallgatók önálló, kreatív munkára képes emberekként, jó eséllyel helyezkedhessenek el a helyi, regionális, nemzeti és európai adminisztráció terület- és városfejlesztéssel foglalkozó intézményeiben vagy az egyetemi kutatásban.
 

Célcsoportok: BA/BSc diplomával (180 ECTS) vagy ennek megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező hallgatók társadalomtudományos (jog, közgazdaságtan, történelem, szociológia, antropológia, turizmus), műszaki (építészet, urbanisztika) és természettudományi (földrajz, környezetgazdálkodás, mezőgazdaság) alapvégzettséggel Európából és Európán kívülről. Területfejlesztéssel és önkormányzati, térségfejlesztési munkával foglalkozó szakemberek.

 

Legfontosabb tevékenységi körök: A részt vevő egyetemek és intézmények alkotta európai hálózat oktatói és kutatói kapacitására, egymást kiegészítő kompetenciáira építve integrált képzési struktúra és tananyag kialakítása.

 

Várható eredmények: Képzési struktúra kialakítása. Egységes felvételi és vizsgakövetelmények kidolgozása. A törzstananyag meghatározása, ehhez kapcsolódó fordítási és kiadói munka elindítása. A hallgatói és oktatói mobilitás rendszerének kimunkálása. A program akkreditálása, közös diploma jogi feltételeinek megteremtése. A minőségbiztosítás alapelveinek lefektetése. ICT kapacitások kiépítése. 3. év során a program bevezetése az oktatási piacra: meghirdetés, promóció, felvételi.

 

Résztvevő intézmények:
Projektvezető: Sonkoly Gábor
 
Projektkoordinátor: Marie-Vic Ozouf-Marignier
 
Projektkoordinátor: Luda Klusaková
Projektkoordinátor: Yasar Abu Ghosh
 
Projektkoordinátor: Enrico Iachello
 
Projektkoordinátor: Keszeg Vilmos
 
Projektkoordinátor: Alexander Kiossev
 
Projektkoordinátor: Nicolas Verdier

TEMA honlap: www.mastertema.eu

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)