BA

A történelem szakos BA képzés keretében az Atelier a felelőse az általánosan kötelező „Bevezetés a történettudományba” kollokviumnak. A tárgy a történettudomány legfontosabb elméleti, módszertani kérdéseihez, a történetírás mint tudomány és megismerési eljárás sajátosságaihoz és problémáihoz nyújt általános bevezető ismereteket.

Az alapfokú képzésben az Atelier oktatói e mellett, saját kutatásaik, szűkebb érdeklődési területük alapján órákat tartanak az új és legújabb kori magyar és egyetemes várostörténet, a historiográfia, a kulturális örökség, a nacionalizmus, a 19–20.  századi magyar társadalom- és gazdaságtörténet, a magyar színháztörténet témaköreiben. A „Kora újkori európai város” című szemináriumunk például már évtizedes hagyománnyal rendelkezik, mert a tapasztalatok szerint egyfelől bevezető, másfelől fontos alapismereteket kínáló, több egyéb területen aktualizálható, jól felhasználható ismeretanyagot nyújtó óra.

A magyar nyelvű képzés mellett az Atelier részt vesz az Erasmus-ösztöndíjas diákok képzésében is.

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)