PhD

Az Atelier 1997 óta az ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskolájának alprogramjaként működik. A hat szemeszteren keresztül tartó képzés célja, felkészíteni a hallgatókat a tudományos kutatáson alapuló disszertáció elkészítésére és megvédésére. A program a francia Annales-iskola szellemében oktat doktoranduszokat. Ennek lényege az interdiszciplináris nyitottság, a módszertani igényesség és a kritikai szellem alkalmazása a történeti kutatásban. A szervezett képzés szemináriumi munkán alapul, melynek fő témái a „historiográfia”, a „kultúra” és a „tér” fogalmaival jelzett történeti jelenségek és problémák. A program emellett külföldi vendégelőadók rendszeres meghívásával és konferenciákkal segíti a hallgatókat a tudományos tájékozódásban és saját doktori munkájuk elmélyítésében. A doktori program saját infrastruktúrával és társadalomtudományi könyvtárral rendelkezik. Az Atelier szerződéses kapcsolatban áll a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-lal, amelynek keretében eddig mintegy 50 hallgató végzett doktori tanulmányokat vagy szerzett doktori fokozatot Franciaországban. A lehetőséget ehhez a francia kormány által nyújtott ösztöndíjak biztosítják, melyeket az Atelier-ben meghatározott pályázati feltételek keretében lehet elnyerni.

 
Letölthető ismertető az Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Programjáról:
felvételi, a képzés menete, tanegységek listája, fokozatszerzési követelmények, doktori védés stb.
Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)