Alumni

Az Atelier-ben megvédett doktori disszertációk

 

Védés éve

Szerző

Disszertáció címe, jellege[1]

Témavezető(k)

1997

Várkonyi Gábor

Wesselényi Ferenc és a kora újkori magyar politikai elit fejlődése, PhD

Granasztói György

1998

 

Botos Máté

Szociális biztonság, gazdasági erkölcs és társadalmi rend mint a szociális katolicizmus doktrínája. Az antimodernista reform teóriája a Fribourg-i Unió dokumentumaiban (1884-1893), CSc

Granasztói György

Sonkoly Gábor

Erdély városai a XVIII–XIX. században, CSc

Granasztói György

1999

 

Csepeli Réka

Les affinités de la pensée libérale française et hongroise au XIXe siècle, co-PhD ELTE-EHESS

Ludassy Mária; Pierre Rosanvallon

Czoch Gábor

Városlakók és polgárok. Kassa társadalma a XIX. század első felében, CSc

Granasztói György

2000

Erdősi Péter

A fejedelmi politikát támogató külföldi csoportok és a reprezentáció színterei Báthory Zsigmond udvarában (1581–1598), CSc

Granasztói György

Sebők Marcell

Sebastian Ambrosius, a késmárki hitvitázó humanista. Egy 16. századi életút szakaszainak rekonstrukciója (1554–1600), PhD

Granasztói György; R. Várkonyi Ágnes

Sonkoly Gábor

Les villes en Transylvanie moderne (1715-1857) : essai d’interprétation, co-PhD, ELTE-EHESS

Granasztói György; Daniel Nordman

2001

Bódy Zsombor

A magántisztviselők csoportjának kialakulása. A munkavállalói kategória megjelenése a magyar társadalomban (1890–1940), PhD

Bácskai Vera

2002

Szabó Csilla

A függetlenségi eszme képviselete a 48-as Pártban a kora dualizmus időszakában. Egy párttörténeti feldolgozás módszertani kísérlete, PhD

Pajkossy Gábor

2003

Erőss Gábor

L’art de l’Histoire. Sociologie culturelle de l’image-passé : représentations de l’Histoire et de la Mémoire dans le cinéma français et hongrois (1958–2002), co-PhD, ELTE-EHESS

Wessely Anna; Jacques Aumont

Molnár Ágnes

Alkalmazkodó polgárosodás. Család és gazdaság Kiskanizsán a XX. században, PhD

Sárkány Mihály

2004

Markalf Katalin

Budgets municipaux et développement urbain. Le cas de Sopron du début du XVIe au début du XVIIIe siècle, co-PhD ELTE-EHESS

Granasztói György; André Burguière

Novák Veronika

Információáramlás Párizsban a 15. század elején. Hírek, hatalom, társadalom a középkor végén, PhD

Sz. Jónás Ilona

Őri Péter

A demográfiai viselkedés mintái a 18. században: lélekösszeírások Pest megyében, 1774–1783, PhD

Granasztói György

2005

Benda Borbála

Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon, PhD

Péter Katalin

2006

Heltai Gyöngyi

Usages de l'opérette pendant la période socialiste en Hongrie (1949-1968), PhD Université Laval

Chantal Hébert

Horváth Réka

La représentation politique des minorités hongroises. Etude de cas : la Roumanie et la Slovaquie, PhD Université Libre de Bruxelles

Jean-Michel de Waele

2008

Balázs Eszter

En tête des intellectuels : les écrivains hongrois et la question de la liberté et de l'autonomie littéraires (1908–1914). co-PhD ELTE-EHESS

Nagy Endre; Christophe Prochasson

Vidra Zsuzsanna

De l'invisibilité à la visibilité. Politiques d'intégration et stratégies identitaires des Tsiganes de Hongrie dans une ville (post)-industrielle, PhD EHESS

Dominique Schnapper

2009

Buskó Tibor László

A történeti hivatkozások szerepe a kistérségi önszerveződések kialakulásában Magyarországon (1990–2004), PhD

Sonkoly Gábor

Horváth Attila

A wangwanák: egy kereskedőcsoport története, PhD

Granasztói György; Sárkány Mihály

Takács Ádám

Le fondement selon Husserl. La doctrine de la phénoménalité et de l'évidence dans la phénoménologie husserlienne, co-PhD ELTE-EHESS

Tengelyi László; Heinz Wismann

Takács Erzsébet

Une aventure commune ? Rapport entre la sociologie et l'histoire (-science) en France. La problématique du paradigme durkheimien, co-PhD ELTE-EHESS

Némedi Dénes; Jacques Revel

2010

 

Bán Dávid

La gare en tant que porte sociale de la ville, co-PhD ELTE-EHESS

Granasztói György; Jean-Pierre Hassoun

Gelléri Gábor

Cette chose ordinaire et inutile. Le voyage d'Angleterre de 1660 à 1789 : défi philosophique, enjeu politique, pratique sociale, co-PhD ELTE-EHESS

Granasztói György; André Burguière

2011

Hermann István

A veszprémi római katolikus egyházmegye igazgatása a 18. században, PhD

Szíjártó István

K. Horváth Zsolt

Kívül. Peremhelyzet és a habitus formálódása Mérei Ferenc élettörténetében, PhD

Kövér György

Krasznai Zoltán

Géographie scientifique, enseignement et propagande. Les représentations du territoire national en Hongrie a l'époque de l'entre-deux-guerres, co-PhD ELTE-EHESS

Sonkoly Gábor; Daniel Nordman

Lajtai L. László

Le discours national dans les premiers manuels scolaires d'histoire hongroise 1777–1848, co-PhD ELTE-EHESS

Sonkoly Gábor; Christophe Prochasson

Nagy Ágnes

Állampolgár a lakáshivatalban. Politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítést, 1945–1953, PhD

Granasztói György

Pakot Levente

Egyéni életutak, családok, közösségek. Székelyföldi falusi társadalmak dinamikája a 19. század második felében, PhD

Granasztói György

Ring Orsolya

A Nemzeti Színházról alkotott kép változatai és változásai a politikai, a színházi és a társadalmi diskurzusban a késői Kádár-korszakban, PhD

Erdősi Péter

2012

 

 

 

 

 

Banyár Magdolna

Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalomtörténeti alkalmazása, PhD

Sonkoly Gábor

Bokor Zsuzsanna

Prostitúciós intézmények változása a két világháború közti Kolozsváron, PhD

Granasztói György; Kovács Éva

Fisli Éva Ilona

Des soldats inconnus au Soldat inconnu. Les usages politiques de la Seconde Guerre mondiale en Hongrie, co-PhD ELTE-Sciences Po

Granasztói György; Dominique Colas

Guszmann Gergely

A nemzeti hős alakjának megkonstruálása a független Indiában. A Bharatiya Janata Párt nemzetépítős törekvései 1998-2004, PhD

Sonkoly Gábor

2013

 

 

 

György Eszter

A Nyolcker a rendszerváltás után - egy városnegyed identitásának meghatározása, PhD

Sonkoly Gábor

Klenjánszky Sarolta

Les relations politiques et culturelles du régime communiste hongrois avec la gauche française dans la Guerre froide (1945-1981), co-PhD ELTE-Sciences Po

Majoros István; Marc Lazar

Kovács Ákos András

Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei: Debreczeni Bárány Péter (1763-1829), PhD

Kontler László

Varga Bálint

Árpád in the City, National integrations and symbolic politics in fin-de-siècle Hungary, co-PhD ELTE-Universität Mainz

Sonkoly Gábor; Hans-Christian Maner

2014

Nagy Bálint

A marketing magyarországi intézményesülésének története, PhD

Sonkoly Gábor

2015

Horváth Csaba Sándor

A közlekedés és a tér. A GYSEV és a MÁV egyes helyiérdekű vasútjainak gazdasági és társadalmi hatásai az északnyugatdunántúli térségben 1920-ig, PhD

Sonkoly Gábor

 

Bódi Zsuzsanna

A salgótarjáni házicselédek és alkalmazóik (1920-1944), PhD

Bódi Zsombor

 

Várkonyi-Nickel Réka

A Rimaiak Salgótarjánban. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. salgótarjáni kolóniájának életmódvizsgálata a két világháború közötti időszakban, PhD

Klement Judit

 

Haas Lídia

"La mission comme littérature. Mihály Vörösmarty et la littérature nationale", co-PhD ELTE-EHESS

Szegedy-Maszák Mihály

2016

Tasi István

Az első Darwin-évforduló: 1909. Az élővilág eredetéről szóló nézetek versengése Magyarországon a 20. század elején

Sonkoly Gábor

2017

Molnár Dániel

A pesti revű- és varietészféra transzformációs kísérletei a Rákosi-korszakban (1949-1952)

Heltai Gyöngyi

 

Az Atelier doktori programjában abszolvált doktoranduszok

 

Ausztrics Andrea (Témavezető: György Péter)

Azary Bea (Témavezető: Sárkány Mihály)

Bagi László (Témavezető: Isabelle Backouche /EHESS/, Sonkoly Gábor)

Bakó Béla (Témavezető: Pók Attila)

Bezsenyi Tamás (Témavezető: Takács Ádám)

Birkás Anna (Témavezető: Takács Ádám)

Bogdán Melinda (Témavezető: Petneki Áron)

Böszörményi-Nagy Orsolya (Témavezető: Takács Ádám)

+Czár Katalin (Témavezető: Czoch Gábor)

Csizmadia Dominika (Témavezető:  Czoch Gábor)

Eszik Veronika (Témavezető: Klement Judit)

Fekete Ilona (Témavezető: Krász Lilla)

Harlov Melinda (Témavezető: Erdősi Péter)

Gyapay Marianna (Témavezető: Marie-Vic Ozouf-Marignier /EHESS/, Sonkoly Gábor)

Hajós Ágnes (Témavezető: Szijártó István)

Hock Zsuzsanna (Témavezető: Sonkoly Gábor )

Jeney Rita (Témavezető: Vasant Shinde /Deccan College/, Sonkoly Gábor)

Keresztély Kata (Témavezető: Sonkoly Gábor,  Houari Touati /EHESS/)

Kézsmárki Borbála (Témavezető: Czoch Gábor)

Kosárkó László (Témavezető: Czoch Gábor)

Lajtai Mátyás (Témavezető: Klement Judit)

Lakatos Ágnes (Témavezető: Klaniczay Gábor, Jean-Claude Schmitt /EHESS/)

Magyar Márta (Témavezető: Sonkoly Gábor)

Nagy Richárd (Témavezető: Sonkoly Gábor)

Németh Orsolya (Témavezető:  Catherine Clémentin-Ojha (EHESS), Tóth Réka)

Sohajda Ferenc (Témavezető: Jacques Revel /EHESS/, Szijártó István)

Szekeres András (Témavezető: François Hartog /EHESS/)

Tarafás Imre (Témavezető: Czoch Gábor)

Tangl Balázs (Témavezető: Czoch Gábor)

Tóvay-Nagy Péter (Témavezető: Klaniczay Gábor)

Varga Luca (Témavezető: Heltai Gyöngyi)

Veress Dániel (Témavezető: Sonkoly Gábor)

Viczián Zsófia (Témavezető: Benda Gyula)

Vörös Miklós (Témavezető: Sonkoly Gábor)

Zámbó Lilla (Témavezető: Sonkoly Gábor)


[1] CSc = MTA kandidátusi disszertáció; PhD = ELTE BTK doktori disszertáció; co-PhD = co-tutelle-rendszerben megvédett doktori disszertáció.

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)