Kovács Ákos

Kovács Ákos

E-mail: akosandras@yahoo.fr

 

Kovács Ákos az ELTE történelem és francia szakán végzett 2006-ban, ezt követően egy évig az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, majd a CEU hallgatója volt. Doktori tanulmányait 2009-ben abszolválta az ELTE Atelier tanszékén. 2007 óta a tanszék tudományos segédmunkatársa.
 
Kutatási terület:
  • 18. századi eszmetörténet
  • nacionalizmuselméletek
  • historiográfia

 

Oktatott kurzusok

  • Magyar nemzetépítés a 19. században (OTKA-szeminárium résztvevőjeként 2008/2009 ősz)
  • Modern nacionalizmusok és nacionalizmuselméletek I. (2008/2009 ősz)
  • Modern nacionalizmusok és nacionalizmuselméletek II. (2008/2009 tavasz)
  • Bevezetés a történettudományba (2008/2009 tavasz)
  • Hogyan olvassuk a 18. század politikai irodalmát? (Szűcs Zoltán Gáborral, 2009/2010 ősz)
  • Nations and Nationalism Theories in Practice (2010/2011 ősz)
 
Legfontosabb publikációk

Szerkesztett kötet:
- „Lelkek az Elisium mezején.” Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához (szerkesztőtárs Szűcs Zoltán Gábor), Atelier – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Tanulmányok: 
- Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? (társszerző Szűcs Zoltán Gábor) Korall 35. 2009 április, 147–175.
- Pierre Bayle és a tolerancia kora újkori diskurzusai. Századvég 51, 2009, 57–85.
- Koselleck nemzetfogalma a nacionalizmuselméletek fényében. Néhány megjegyzés a Nép, nemzet, nacionalizmus, tömeg című szócikkhez (társszerző Lajtai L. László) Korall 37, 2009. november, 76–85. 
- A közös történelem és európai identitás reprezentációjának lehetőségei egy francia-német történelemtankönyvben. Új Pedagógiai Szemle 2007/05, 77–85.