Oktatás

Képzéseink:
(A képzések részletes leírása elérhető a felső menüsorból)
 
Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Doktori Program
Miközben országosan csökken a doktoranduszok száma, az Atelier-ben változatlanul minden évben 5–8 hallgató kezdi meg doktori tanulmányait, és közülük többen továbbra is  co-tutelle képzésben vehetnek részt a párizsi EHESS-en (École des Hautes Études en Sciences Sociales) a francia kormányösztöndíjnak köszönhetően.

MA

Tanszékünk 2016 szeptemberében új, önálló mesterszakot indított „Kulturális Örökség Tanulmányok” címen, amely a kulturális örökség fogalmát társadalom- és történettudományos elméleti keretben mutatja be. Az elméleti képzést a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és a menedzselésére vonatkozó gyakorlati ismeretek egészítik ki.

 

A történelem BA képzésében tanszékünk végzi a  „Bevezetés a történettudományba” tárgy oktatását, ami lehetővé teszi, hogy évente 400–500 hallgató ismerje meg a nyugati társadalomtörténeti gondolkodás hagyományát és legfrissebb eredményeit. Emellett a legidőszerűbb tudományos kérdések feltárásával foglalkozó speciális kollégiumokat és szemináriumokat is tartunk, illetve már évtizedes hagyomány az olyan egyfelől bevezető, másfelől fontos alapismereteket kínáló szeminárium megtartása, mint a „Kora újkori európai város” című óra.
 

A 2011/2016-os időszakra elnyert Erasmus Mundus pályázat keretében közös, kétéves európai mesterképzés (TEMA Erasmus Mundus Master Course) a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales, az olasz Università degli Studi di Catania és a prágai Károly Egyetem európai felsőoktatási intézményekkel az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék koordinálásával. A képzés első szemesztere 2011 őszén indult.

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)