Erdősi Péter

Erdősi Péter (1970)

E-mail: pietro.silvani@gmail.com

 

Kutatási terület

  • Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvarának társadalom- és kultúrtörténete
  • Az erdélyi fejedelemség korának kultúrtörténete
  • A kulturális örökség elmélete és magyarországi recepciója

 

Munkahelyek

  • 1994-1999 Szent László Gimnázium, Budapest, történelem-olasz szakos tanár
  • 1998- Miskolci Egyetem, Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék, adjunktus
  • 2000- Teleki László Alapítvány, Közép-Európai Tanulmányok Központja (a kulturális örökségrõl szóló projekt munkatársa, majd vezetõje)

 

Legfontosabb publikációk

- Zsigmond fejedelem látható állhatatossága (Márton László: A nagyratörõ. Szomorújáték) Sic itur ad astra, 1994/3-4. 147-156.

- Báthory Zsigmond ünnepi arcmása. (A fejedelem és a ceremóniák) Aetas, 1995. 1-2. 24-67.

- Az itáliai erényekben vétkesnek mondott erdélyi fejedelem (Az olasz udvari emberek helyzete, tevékenysége és megítélése Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása idején) Sic itur ad astra, 1996. 1-3. 12-48.

- A vesztes magasztalása (Giorgio Tomasi históriája Báthory Zsigmondról) In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter. Bp. ELTE, 1998. 258-265.

- Feljegyzések az örökség diskurzusáról (Két konferencia tanulságai). Regio, 2000. 1. 267-275.

- Reneszánsz természetfelfogás és udvari kultúra. In: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem. 209-222.

- Gesztus. Szócikk a Magyar Mûvelődéstörténeti Lexikonban, megjelenés elõtt a Balassi Kiadónál

- A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon, 1997-2000. Regio, 2000. 4.

- A fejedelmi politikát támogató külföldi csoportok és a reprezentáció színterei Báthory Zsigmond udvarában (1581-1598). Kandidátusi disszertáció, kézirat, Bp. 1997. Megjelenésre készítem elõ.

 

Fordítások

- Natalie Zemon Davis: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban [Society and Culture in Early Modern France] Megjelenés elõtt a Balassi Kiadónál

 

Konferenciák

- Times Places Passages. Ethnological Approaches to the New Millennium, 7th SIEF-Conference, Budapest, 2001. április 23-28.

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)