Takács Ádám

Takács Ádám (1970)

E-mail: takacsadam@hotmail.com

 

Takács Ádám, egyetemi adjunktus 2005-től az Atelier oktatója, 2009 óta a tanszék adjunktusa. Egyetemi tanulmányait történelemből és filozófiából Budapesten (ELTE) és Párizsban (EHESS) végezte. 2009-ben szerzett doktori fokozatot filozófiából a párizsi EHESS-en. 2011-ben elnyerte a „Research in Paris” posztdoktori ösztöndíjat és kutatóként részt vesz a European Research Council által finanszírozott „Regime and Society in Eastern Europe (1956-1989). From extended Reproduction to Social and Political Change” című tudományos projektben. Kutatásai az Atelier-ben kiterjednek a történelemelmélet, a történeti módszertan és a historiográfia területére. Történeti kutatásaiban elsősorban a mentalitástörténetre koncentrál, melyek centrumában jelenleg a Kádár-korszak ideológiája, kultúrája, valamint a „szocialista tudatosság” jelensége áll.

 

Kutatási területek és szakdolgozati témák az Atelier-ben:
  • 19. és 20. századi történelemelmélet és historiográfia
  • Mentalitástörténet
  • A Kádár-korszak ideológiája
 
További kutatási területek:
  • 19. és 20. századi történelemfilozófia
  • Klasszikus és kortárs fenomenológia
  • 20. századi francia filozófia
 
Oktatott kurzusok:
  • Az Annales historiográfiája (Phd)
  • Marx a történetíró (BA)
  • Szakmódszertan (MA)
 
Legfontosabb publikációk:
- Mémoire, contre-mémoire, pratique historique, Equinter, Budapest, 2009 (szerkesztés, előszó)
- Totalitarianism as an Atmosphere. Morality and Mentality in Hungary under the Kádár regime, Divinatio, vol. 31, 2010 Spring-Summer, 113–123. (bolgár fordítás: in Totalitarizmite na XX vek, (szerk. Ivajlo Znepolszki), IIBM, Sofia, 2010, 113–123.)
- Szubjektív tárgyiság". Husserl fenomenológiai elmélete a test megalapozó szerepéről, Magyar Filozófiai Szemle, 2010/2, 51–63.
- Biopolitika és nemzeti állapot. Michel Foucault egy problematikájának rekonstrukciója, in Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei, (szerk. Cieger András), Atelier, Budapest, 2009, 15–28.
- Megismerni és tapasztalni. Az intencionalitás két modellje Husserlnél, Aspecto, 2009/2, 153–162.
- A társadalomtudományok és a nemzeti szellem. Megjegyzések a nemzeti jelleg „intézményes” meghatározásáról néhány 19. századi francia társadalomtudósnál (Durkheim, Renan, Monod, Fustel de Coulanges), Korall, 2009. november, 90–97.