Heltai Gyöngyi

Heltai Gyöngyi (1958)

E-mail: heltaigy@hotmail.com

 

Heltai Gyöngyi színháztörténész, művelődéstörténész, kulturális antropológus. Bölcsészdoktori disszertációját Bulgakov drámáinak elemzéséből írta az ELTE BTK-n, Usages de l'opérette pendant la période socialiste en Hongrie. (1949 - 1968) című PhD-jét a kanadai Laval egyetemen védte meg 2006-ban. A dolgozatot az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolája honosította 2010-ben.

 

Kutatási terület

  • Színház és társadalom kapcsolata a XIX. és XX. században
  • A kereskedelmi- és művész színház műfajai és a politika
  • Az operett társadalomtörténete
  • A nemzetépítés és a magyar zenés szórakoztató színház
  • A szellemi kulturális örökség fogalma és története

 

Oktatott kurzusok

  • A pesti bulvár öröksége (MA)
  • Szellemi kulturális örökség (MA)
  • Hungarian Language and Civilization (TEMA)
  • Spaces of Urban Culture (TEMA) 

 

Legfontosabb publikációk

 - 2010, „„…ott tanult meg a pesti ember magyarul nevetni és magyarul sírni.” Népszínházi nemzetdiskurzusok”, In: 19. századi nemzetépítő diskurzusok. (szerk: Albert-Czoch-Erdősi) Kalonda-Atelier, Budapest, 2010, p. 31-56.

- 2009, „Népszínház a nemzetépítésben.” A szakmai diskurzus kialakulása” (1861-1881), Korall, 10. November, 57-90.

- 2008, „Az operett eredetmítoszai és a politika (1949-1956)”, Atelier-iskola, Granasztói György tiszteletére, Atelier, Budapest, 343-371.

- 2008, „Bulvárszereposztás. Női szerep- és identitásmodellek a két világháború közötti operettben és színházi sajtóban, 1920-1938”, SIC ITUR AD ASTRA, 58, p. 233-269

- 2006, „Kulturális szigetek, pluralizmus, kreolizáció?” Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos, Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, pp. 389-413.

- 2005, „Operett-barátság. Az interetnikus reprezentáció elvei és gyakorlata a szocialista operettben,” Regio, 1. p. 71-97.

- 2004, „Operett-diplomácia. A Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955-1956 fordulóján”, AETAS, 3/4. p. 87-118.

- 2004 „Fedák Sári, mint ’emlékezeti hely’. A bulvárszínházi kulturális örökség átértékelése”, Korall, 17. Szeptember, p. 167-192.

- 2003, „Latyi a Nemzeti előtt. A Latabár Kálmán-féle ’öncélú’ játékmód színháztörténeti, nézői és politikai értékelése,” Napút, Március, p. 51-70.

- 2003, “Színház és interkulturalitás,” Tabula, 6. (1), p. 93-116.

- 2002, „Le réalisme socialiste et la propagande socialiste comme sujets possibles pour les études culturelles,” A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése, Új Mandátum Kiadó, p. 60-65.

- 2002, „Egy anekdota margójára. ’…hát tudod, ez a mi Csárdáskirálynőnk,’” Napút, 2., Masszi Kiadó, p. 7-35.

 

Tagságok

  • 1996 - Magyar Kulturális Antropológusok Társasága

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)