Czoch Gábor

Czoch Gábor (1965)

E-mail: gczoch@gmail.com

 

Czoch Gábor, a történettudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens. Kutatási területe a 18–19. századi város- és társadalomtörténet, historiográfia. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti tanszékén oktatott 1997 és 2002 között; 2000 és 2006 között a Teleki László Intézet főigazgató helyetteseként a Közép-Európai Tanulmányok Központja vezetője. 2007-től oktat teljes állásban az Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszéken. A Korall. Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztője (2008 végétől főszerkesztő).

  

Kutatási terület 

  • újkori várostörténet,
  • gazdaság - és társadalomtörténet

  

Oktatott kurzusok 

  • Az Annales iskola historiográfiája
  • Hajnal István történetírása
  • Az urbanizáció Magyarországon a 19. század első felében

  

Legfontosabb publikációk 

- De l’identité nationale dans une ville multiéthnique au milieu du XIXe. siècle. Le cas de Kaschau/Kassa/Košice. In: Cultures d’Europe Centrale. Hors-série n.7. „Miroirs Brisés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire slovaque.” 2011. 219–234.

- „A városok szíverek…” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210 old.

- Lakóhely és társadalmi identitás. A reformkori külvárosok problematikája Kassa példáján keresztül. In: Cieger András (szerk.): Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Budapest, Atelier, 2009. 237–256.  
- A periodizáció problémái és a francia történetírás. AETAS, 25. 2010. 4. 89–96.
- A „longue durée” körüli viták. A történeti idő megközelítésének változásai az Annales folyóirat körében. In: Halmos Károly–Klement Judit-Pogány Ágnes–Tomka Béla (szerk): „A felhalmozás míve.” Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, Századvég, 2009. 517–527.
- The question of Urban Citizens’ National Identity in Mid-Nineteenth Century Hungary. East Central Europe/L’Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift. Vol. 33. 2006. (2007) 1–2. 121–139. 
- La gestion de la famine en Hongrie, 1845-1847. In: Walter, François–Fantini, Bernardino-Delvaux, Pascal: Les cultures du risque, XVI-XXI. Siècles. Genève, Presses d’Histoire Suisse, 2006. 139–154.
- Mentalitástörténet. In: Bódy Zsombor– Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, Osiris, 2003. 467–493. 
- Le droit de bourgeoisie en Hongrie dans la première moitié du 19e siècle. In: Lagrave, Rose-Marie (ed.) : Villes et campagnes en Hongrie, XVI-XXe siècles. Cahiers de l'Atelier, 1. Budapest, Osiris, 1999. 97–121.
- A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténeti vizsgálata. Századvég, Tél, 1999. 17–39.

 

Tagságok 

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)