Tudományos önéletrajz

Sonkoly Gábor

Szül. hely, idő: Miskolc, 1969. 04. 17.
email:  sonkoly.gabor@btk.elte.hu

 

Tudományos fokozatok

2017.9.8.  – Az MTA doktora címre beadott pályázat nyilvános vitája
2008.11.   – ELTE BTK – habilitáció
2000.11.   – Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) en Histoire
1998.02.   – MTA Történelemtudomány kandidátusa


Munkahelyek, szakmai tapasztalat

2018- ELTE BTK dékánja
2017– ELTE BTK általános dékánhelyettes
2014–2015     ELTE BTK nemzetközi ügyek dékánhelyettese
2011– ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, igazgató
2010– ELTE BTK, TÁMOP.2.4.1. 4. alprojekt  „Kultúrák közötti párbeszéd“ projektmenedzser
2008– ELTE BTK, Töréneti Intézet, intézetigazgató-helyettes (nemzetközi ügyek)
2007– ELTE BTK, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Doktori program vezetője
2006–2008 ELTE BTK tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese
2006–  ELTE BTK, egyetemi docens
2004– Az „Atelier” Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszék (ELTE BTK, Történeti Intézet) vezetője
1999–2004 Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén
1999– MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok TKI kutatója 1997–2002 Tudományos munkatárs a Teleki László Intézetben
1995–1999 Francia kormányösztöndíjas a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on
1993–1995 TEMPUS ösztöndíjas a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on
1993–1997 MTA kandidátusi ösztöndíjas
1990–1991 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest, angoltanár

 

Tanulmányok

 

1994–2000 A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és a MTA - ELTE “Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Mûhelyének közös doktori programjában való részvétel.
1993–1994 Francia kisdoktori értekezés (D.E.A.) készítése és védése a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on.
1992–1996 Kandidátusi ösztöndíj a MTA - ELTE  “Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Műhelyében.
1990 Egy trimeszteres ösztöndíj a University of London School of Slavonic and East European Studies Tanszékén az intézmény  és az Eötvös Kollégium cserekapcsolatának keretében.
1989 Egy trimeszteres ösztöndíj Brattleboroban (Vermont, USA) az Experiment in International Living és az Eötvös Kollégium cserekapcsolatának keretében.
1987–1993 Angol - történelem szakos tanulmányok és diploma megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán.


Nyelvtudás

felsőfok: angol, francia
középfok: német, spanyol
alapfok: latin, orosz

Díjak

2002  Palládium-díj
2011  Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (francia kormány-kitüntetés)
2012  Cziráky Antal-díj (kutatói díj, ELTE BTK)

Hazai szakmai megbízatások

2009 – Bhaktivedanta Hitudományi Főiskola, Szenátusi Tag
2008– Magyar Akkreditációs Bizottság hit- és vallástudományi bizottság tagja
2007–2011OKM Múzeumpedagógiai Akkreditációs Bizottság tagja
2002–2011 A Tudástársadalom Alapítvány kuratóriumának tagja
2001–2004 Az  „Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ aligazgatója
2001–2007 A L’Harmattan Kiadó „Atelier Füzetek” sorozatának sorozatszerkesztője
1997–2001 Az  „Atelier” Magyar-Francia Posztgraduális Műhely pedagógiai bizottságának tagja


Nemzetközi szakmai megbízatások

2017-2019   A European Heritage Label szakértői Panel tagja

2016            Hivatalos összefoglaló készítése a HORIZON 2020 Program 2014-2015-ös „Reflective” felhívás nyertes programjainak kétnapos konferenciájáról, Európai Bizottság

2015-2018    Az Agence Universitaire de la Francophonie Közép– és Kelet–Európai Irodája (BÉCO), Szakértők Regionális Bizottsága, tag

2015             Európai Bizottság, szakértő – H2020 – DRS -11 (Disaster Resilience & Climate Change topic 3: Mitigating the impacts of climate change and natural hazards on cultural heritage sites, structures and artefacts)

2015             Európai Bizottság, szakértő – H2020 – Reflective Society-2015 (The cultural heritage of war in contemporary Europe)

2014             Európai Bizottság, szakértő – H2020 – – Reflective Society-2014 (Social Platform Call)

2014             Città e Storia folyóirat nemzetközi szerkesztőség, tag

2012–2015    CEU, Institute of Advance Studies, válogatóbizottsági tag

2011–2012    CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales), Prága, tudományos felügyelőbizottság, tag

2010–2012    EURIAS European Institutes for Advanced Study, bírálóbizottsági tag

2008–           European Association for Urban History (EAUH), International Committee, tag

2008–2010    Budapesti Francia Intézet, francia kormányösztöndíj bölcsészettudományi zsűri, tag

2007–           CIEF (Egyetemközi Francia Intézet), szakmai tudományosbizottság, tag

2007-2010    Observatoire urbain de Budapest, Collegium Budapest, bizottsági tag

2005–           ELTE BTK Erasmus koordinátor tíz európai egyetemmel (Aarhus, kolozsvári Babes-Bolyai, Catania, párizsi EHESS, Freiburg, Grenoble II, lisszaboni Katolikus Egyetem, madridi III. Károly, prágai Károly, Salamanca)


Kutatás

2016 Directeur d’Études Associé ösztöndíj a párizsi Fondation de la Maison des sciences de l’homme–ban. Téma: A városi örökség rezsimjei
2015–2016 ELTE BTK hat hónapos alkotói szabadság. Téma: A kulturális örökség történeti értelmezései.
2014–2015 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával részvétel csoportos kutatásban, melynek témája: Válság, állam és társadalom: megoldáskeresés és átalakulások Ausztriában és Magyarországon a 19-21. században.Koordinátor: Keller Márkus
2012–2013 Kilenc hónapos kutatói ösztöndíj a párizsi Institut d’études avancées-ban. A kutatás témája: A történeti város táj értelmezése.
2010 Francia kormányösztöndíj egy hónapos párizsi kutatás támogatására. Téma: az európai városok kulturális öröksége.
2009 Francia kormányösztöndíj rövid párizsi kutatás támogatására
2009–2011 MTA Bolyai János Ösztöndíj, „Nemzeti örökségből világörökség“ témában
2009–2010 ELTE BTK kutatói ösztöndíj a kulturális örökség támájában
2007– Részvétel „A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján” c. OTKA kutatásban
2006–2007 Párizsi kutatás a nemzeti tér témakörében az Maison des sciences de l’homme keretében az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatásával
2004 Párizsi kutatás a nemzeti tér témakörében az Maison des sciences de l’homme keretében az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatásával
2003–2005 Francia állami támogatással működő (ACI) francia-spanyol-magyar kutatás magyar részének irányítása, melynek témája „Az államon belüli területi felosztás átalakulása Európában“
2002–2003 Kutatás az OKTK támogatásával, melynek témája a Társadalomtudományok helyzete Magyarországon a rendszerváltástól az európai csatlakozásig
2002 Associated Fellow a Collegium Budapestben
2000 Kutatóösztöndíj a párizsi Maison des sciences de l’Homme-ban.
2000–2004 OTKA-projekt vezetôje, melynek célja egy közép-európai történeti térinformatikai adatbázis kialakítása a nyugat-dunántúli tesztrégióra vonatkozóan
1996–1997  Junior Fellow a Collegium Budapestben
1996.09.  Egy hónapos kutatóösztöndíj a bécsi Collegium Hungaricumban
1996.07-08. Két hónapos MÖB kutatóösztöndíj a kolozsvári városi levéltárban.


Tanulmányutak

2015    Mission de perfectionnement, AUF, Párizs

2015    ERASMUS Monitoring, Bilgi University, Isztambul  

2015    ERASMUS Monitoring, Bécsi Egyetem

2008    Minőségbiztosítás a felsőoktatásban, Bergeni Egyetem

2008    Felsőoktatási stratégiaírás, Kremsi Egyetem

2008    CAORC-Mellon Foundation, amerikai társadalomtudományi finanszírozás, Közép-Európában, Institut für die Wissenshaften vom Menschen, Bécs

2007    ERASMUS Monitoring, Salamancai Egyetem

2005    ERASMUS Curriculum Development Meeting, Brüsszel

1995    A párizsi École Normale Supérieure által rendezett nyári egyetem, Temesvár

1990    Social history of the industrial societies in Europe in the 19th-20th centuries című ERASMUS nyári egyetem, Rotterdam


Vendégoktatás

2017   Vendégtanár, Cadi Ayyad Université, Marrakes

2017    Mesterjurzus, Fordam University, New York

2016    Mesterkurzus, Villa Noël Doktori Iskola, Bukarest

2014    Mesterkurzus, Bécsi Egyetem, Európai Néprajz Központ

2014    Mesterkurzus, Károly Egyetem, Prága, Történeti Intézet

2014    Mesterkurzus, Technische Universität, Berlin, Metropolitan Studies

Center

2013    Mesterkurzus, Universidad Federal de Bahia (UFBA), Salvador de Bahia

2013    Vendégtanár, École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)

2012    Vendégtanár, École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)

2012, 2013 Előadások a Budapesti Műszaki és Közgazdasági egyetem Urbanisztikai Tanszékén

2010    Mesterkurzus, Aarhusi Egyetemen

2010    Mesterkurzus, Deccan College, Pune (farmanai régészeti ásatás helyszíne)

2008    Vendégtanár, École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)

2005    Mesterkurzus, mumbai Somaiya Egyetemen

2005    Mesterkurzus, Sardar Patel Egyetemen, Anand, Gudzsarát, India

2004    Mesterkurzus, Károly Egyetem, Prága, Történeti Intézet

2002    Vendégtanár, École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)

2002    Erasmus oktatói ösztöndíj, Grenoble II Egyetem

1998– Vendégtanár, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

1998–1999 Vendégtanár a Templeton Foundation támogatásával, Pécsi Egyetem, Földrajz Tanszék

1997–1999 óraadó az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén

 

Tudományos előadások, nemzetközi konferenciák, konferenciaszervezés

 

2017.01. Előadás

2016.11. Előadás a Bölcsész- és Társadalomtudományok: új agenda Európa kihívásaira vonatkozóan c. konferencián (Szlovák Oktatási, Tudományos és Kulturális Minisztérium és az Európai Bizottság), Pozsony

2016.09. Nyitóelőadás és konferenciaszervezés a Terület és identitás a társadalomtudományokban c.  TEMA Erasmus Mundus konferencián, Prága

2016.09. Nyitóelőadás és kerekasztal-vita vezetése a Birodalom és Diverzitás Nyári Egyetemen a Tübingeni Egyetem–ELTE–Babes-Bolyai Egyetem szervezésében

2016. 08. Szekcióvezetés és és előadás az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH) XIII.Konferenciáján, Helsinki  

2016.05.  Előadás a Szellemi Kulturális Örökség – Hatások és Távlatok konferencián, Laval Egyetem, Québec   

2016.04. Nyitóelőadás, European Heritage Label Days konferencián, Európai Bizottság, Brüsszel

2015.10. Kerekasztal-vezetés, vitaindító előadás, jelentés írása, RICHES Policy Seminar on European Heritage, Európai Bizottság, Brüsszel

2015.10. Plenáris előadás a városok világörökségi státuszáról, Centre Universitaire Mediterranéen, Nizza

2015.09. Nyitóelőadás és konferenciaszervezés a Terület és identitás a társadalomtudományokban c. TEMA Erasmus Mundus konferencián, ELTE BTK

2015.09. Tematikus nyitóelőadás, 3. Közép-Európai Örökség Fórum, International Cultural Centre, Krakkó

2015.06. Előadás és hozzászólás a Közép-Európa és Kína közötti Felsőoktatási Együttműködési Kongresszuson, Ningbo, Kína

2015.03. Nyitóelőadás az Európai Várostörténeti Múzeumok Szövetségének konferenciáján, Barcelona, MUHBA

2014.11. Részvétel és előadás az Európai Bizottság H2020 Kulturális Örökség Szakértői Csoportjának műhelykonferenciáján, EU, Brüsszel

2014. 10. Részvétel és nyitóelőadás tartása az Olasz Nemzeti Kutatások Tanácsa (CNR) és az Európa Tanács közös szervezésében, melynek témája a kapcsolat az európai történeti örökség és az európai integráció jövője közötti kapcsolat, Róma, CNR.

2014. 09. Szekcióvezetés és és előadás az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH) XII.Konferenciáján, Lisszabon  

2014.05. Történelemben való hitkerekasztal-beszélgetés François Hartoggal, Francia Intézet, Budapest

2014. 04. International Students of History Association, Nemzetközi konferencia, nyitóelőadás tartása, ELTE BTK

2013.12. Előadás tartása a 2. Szerb-Magyar Filozófiai Találkozón, melynek témája a Történelem filozófiai megközelítései volt, ELTE BTK

2013.11. Előadás tartása a Ragusai Egyetem által a szellemi örökség témakörében szervezett műhelyvitában, Ragusa

2013.11. Díszelőadás tartása a Cataniai Egyetem ERASMUS MUNDUS programjainak közös évnyitókonferenciáján, Catania

2013.9. Terület és identitás a társadalomtudományokban - TEMA ERASMUS MUNDUS Intenzív Hét megszervezése és nyitóelőadás, EHESS, Párizs

2013.05. Nytóelőadás és szekció-előadás tartása a XIV. brazil nemzeti területfejlesztési konferencián (ENANPU), Recife, Brazíla 

2013.05. Előadás tartása a négyévente megrendezett brazil ArquiMemória konferencián, melynek témája az örökség városi dimeziója, Salvador de Bahia, Brazília

2013.04. Előadás a Barcelonai Várostörténeti Múzeum (MUHBA) által szervezett Barcelona képének megkonstruálása, 1947-2007 konferencián, Barcelona, MUHBA 

2013.04. Részvétel és hozzászólás az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH)

2014-es konferenciájának előkészítő műhelykonferenciáján, Lisszabon

2013.02. Részvétel a párizsi Magyar Intézet által szervezett Hogyan legyünk magyarok? – kontextusok és magyarázatok történészi kerekasztalbeszélgetésen, Salon des Livres, Párizs.

2013.2. Előadás az Institut d’études avancées műhelykonferencia-sorozatának kereténem a Történeti városi táj témakörében, Párizs

2012.10. Előadás az Örökség és Városképek című konferencián a Roma 3 Egyetemen, Róma.

2012.10. Az „Atelier” Tanszék alapításának 25. évfordulójára tartott nemzetközi ünnepi konferencia megszervezése és előadás tartása, ELTE BTK-Francia Intézet

2012.09. Terület és identitás a társadalomtudományokban - TEMA ERASMUS MUNDUS Intenzív Hét megszervezése és nyitóelőadás, Cataniai Egyetem

2012.09. Előadás a 2. Nemzetközi Lengyel Történészkonferencián, Krakkó

2012.08. Előadás, hozzászólás az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH) XI.

Konferenciáján, Prága

2011.11. Szekcióelnöklés, hozzászólás a Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) fennállásnak 20. évi ünnepi konferenciáján, Prága

2011.10. Konferenciaszervezés és előadás a budapesti Francia Intézetben A város a 20. század fordulóján nacionalizmus és modernitás között, Budapest–Nagyvárad

2011. 09. A térbeli identitások társadalomtörténetének oktatása TÁMOP-TEMA               Doktori/Mester Intenzív Hét szervezése és előadás, ELTE BTK

2011. 07. Előadás, 1. Közép-Európai Örökség Fórum, International Cultural Centre, Krakkó

2011.06. TEMA Európai Mesterképzés szervezeti és pedagógiai konferencia szervezése és előadás a Károly Egyetemen, Prága

2011.06. Konferenciaszervezés és előadás az ELTE Centre Interuniversitaire d’Études Françaises konferenciáján, melynek címe: Magyar elnökség,

2011: összehasonlító vélemények Magyarország helyéről az Európai Unióban, ELTE CIEF

2011.04. Részvétel és hozzászólás az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH)

2014-es konferenciájának előkészítő műhelykonferenciáján, Károly Egyetem, Prága

2010.09. Konferenciaszervezés és előadás a budapesti Francia Intézet, az ELTE BTK Atelier és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum részvételével a szellemi kulturális örökség meghatározása és fenntartása témában, Budapest-Szentendre

2010.09. Szekciószervezés, -vezetés, előadás az Európai Várostörténeti Szövetség X. Konferenciáján, Gent

2010.06. Előadás A kulturális örökség védelmének közép-európai története című konferencián, International Cultural Centre, Krakkó

2010.04. Szekcióvezetés, hozzászólás a „Mai Alternatív Kultúra” konferencián, Közép-Európa Egyetem

2010.04. Előadás az EU-India Fórumon, New Delhi, Cervantes Intézet

2009.11. Előadás a Frankofórum Konferencián a francia-magyar közös mesterképzés témájában, Francia Intézet, Budapest

2009.03. Részvétel éshozzászólás az EAUH. X. konferenciájának előkészítő műhelykonferenciáján, Genti Egyetem

2009.02. Előadás a 4. Földrajzi Gondolkodás Története konferencián, Madrid- Guadarrama

2009.01. Előadás az École Normale Supérieure – EHESS közös konferenciáján a Társadalomtudományos publikálás kortárs európai helyzetéről rendezett konferenciáján,ENS-EHESS,  Párizs

2008.12. Előadás a Nature and Vaishnavism című Vaishnava Academy-n, Radhadesh, Belgium

2008.11. Előadás az Observatoire urbain de Budapest Historic urban landscape and its managementcímű konferenciáján, Collegium Budapest

2008.09. Konferencia-szervezés és előadás a Régiók Bizottságában, Brüsszel

2008.09. Részvétel és zárszó a budapesti Francia Intézet és az Atelier által szervezett Mémoires nationales et identité européenne című Konferencián, Francia Intézet

2008.08. Részvétel és hozzászólás az Európai Várostörténeti Szövetség IX. Konferenciáján, Lyon

2008.03. Szervezés és előadás ERASMUS Curriculum Development műhelykonferencián, ELTE BTK

2007.10. Szervezés és előadá: ERASMUS Curriculum Development műhelykonferencia, Cataniai Egyetem

2007.05. Előadás az Urban Studies Network alapuló konferenciáján, Közép- Európa Egyetem

2007.03. Szervezés és előadás ERASMUS Curriculum Development Konferencián, EHESS, Párizs

2007.01. Mémoire, contre-mémoire, pratique historique konferencia szervezése és zárszó tartása, MTA–Atelier–Francia Intézet

2006.10. Szervezés és előadás ERASMUS Curriculum Development Műhelykonferencána, Károly Egyetem, Prága

2006.10 Előadás a bukaresti Román Paraszt Múzeum Száz éves évfordulójára szervezett konferencián, Bukarest

2006.03. Szervezés és előadás ERASMUS Curriculum Development műhelykonferencián, ELTE BTK

2006.02. Előadás a Reminiscence of the „National Question” in Contemporary Europe – Anthropological Approaches című Andrew W. Mellon konferencián, Collegium Budapest

2005. 06. Előadás a Les recompositions territoriales infra-étatiques en Europe című műhelykonferencián, EHESS, Párizs

2004.11. Előadás a Közép-európai nemzeti terek című műhelykonferencián, CEFRES, Prága

2004.05. Előadás a Milánói Állami Egyetem által szervezett Il ruolo della città della Mitteleuropa dopo l’allargamento dell’Unione Europa, Milánó

2003.12. Előadás az Európai közigazgatási határok változásának történeti értelmezése című műhelykonferencián, EHESS Társadalomföldrajzi Kutatócsoport, Párizs

2003.11. Előadás az Osztrák Tudományos Akadémia Komission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte kutatócsoportja által szervezett Kulturerbe. Repräsentation, Fabrikation, Vermarktung című konferencián, Osztrák Tudományos Akadémia, Bécs.

2003.03. Szervezés és zárszó A társadalomtudományok helyzete

Magyarországon a rendszerváltástól az európai csatlakozásig című Konferencián, Francia Intézet

2002.05. Szervezés és nyitóelőadás a Traduction dans les sciences sociales című konferencián, Francia Intézet

2002.05. Szervezés és előadás a Structure et structuration de l’espace en Europe, de Moyen Age à nos jours című konferencián, Collegium Budapest

2002.03. Előadás aFrontières et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes című konferencián, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana

2001.11. Szervezés és előadás az Espace, frontières et identités de l’Europe című konferencián, Maison des Sciences de l’Homme, Párizs

2001.10. Részvétel és hozzászólás a CLIOH/CLIOHNET program műhelykonferenciájén, Alcalà de Henares

2001.04. Előadás a Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore Times, Places, Passages című konferenciáján, MTA

2000. 08. Előadás az Európai Várostörténeti Szövetség V. Konferenciáján, Berlin

2000.06. Konferencia szervezése és előadás.A konferencia címe: Pratiques et représentations de l’espace en Europe, XVIe-XXe siècles, Études comparées France/Hongrie, Magyar Intézet, Párizs

2000.06. Elôadás a Mapping Europe’s Historic Boundaries and Borders: An Exploratory Workshop című műhelykonferencián, Firenze

2000.04. Nemzetközi kerekasztal szervezése és vezetése az Idô és örökség témájában, Teleki László Intézet

2000.04. Szekciószervezés és elôadás a Third European Social Science History konferencián, Amszterdam

1999.07. Előadás a Templeton Alapítvány által a Tudomány és a vallás kapcsolatáról szervezett konferencián, St Anne's College, Oxford

1998.10. Előadás a Borders and changes in “national space” in the history of East-Central Europe című konferencián. Közép-Kelet-Európa Intézet, Lublin

1997.05. Szervezése és előadás az Espaces, frontières et identités en Europe című konferencián, Collegium Budapest

1997.03. Részvétel és hozzászólás a La spatialisation du sacré dans le Moyen Age occidental (IVe–XIIIe siècles) című konferencián, CNRS, Auxerre

1996.08.  Előadás az Európai Várostörténeti Szövetség III. Konferenciáján, Közép-Európa Egyetem, Budapest

1992.08.  Előadás a Rural industry, family and rural household című TEMPUS konferencián, Budapest–Keszthely

1991.04. Előadás a Town and countryside from the middle ages to the industrial revolution című ERASMUS-TEMPUS konferencián, Leuveni Katolikus Egyetem

1990.06. Részvétel és hozzászólás a Small towns in Europe című konferencián, Leicesteri Egyetem

 

Tudományos előadások hazai konferencián, konferenciaszervezés

 

2016.12. Konferenciaszervezés és előadás tartása a XI. Létkérdés konferencián, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

2016.11. Előadás az Emlékezet. Identitás. Kultúra – Kulturálisörökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet konferencián, MTA, Művelődéstörténeti Állandó Bizottság

2015.11. Konferenciaszervezés és előadás tartása a X. Létkérdés konferencián, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

2015.3. VII. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2014.11. Konferenciaszervezés és előadás tartása a IX. Létkérdés konferencián, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

2014.3. VI. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2013.11. Nyitóelőadás tartása a magyarországi ICOMOS által rendezett Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek konferencián,  Podmanicky-kastély, Budapest

2012.11. Előadás az ELTE BTK Történeti Intézete alapításának 377. évfordulójára szervezett konferencián, ELTE BTK

2012.5. Előadás tartása a Tanulás minősége a felsőoktatásban című konferencián, ELTE PPK

2012.4. A Kultúrák közötti párbeszéd TÁMOP 4.2.1.-es kutatási ösztöndíj (2010–12) ELTE BTK Kari konferenciájának megszervezése,nyitó előadás tartása

2012.3. IV. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2011.3. Előadás az MTA-ELTE-RKK Atelier Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport zárókonferenciáján, ELTE BTK

2011.3. III. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2010.11. Szekcióvezetés, előadás és összefoglaló jelentés írása az Örökség a jövőnek című konferencián a Magyar Országgyűlésben

2010.11. Részvétel és előadás a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Tanszékének Urban Renewal-Városmegújuláscímű konferenciáján

2010.11. Konferenciaszervezés és nyitóelőadás tartása a VI. Létkérdés konferenián, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

2010.08. Előadás a Hajnal István Kör kőszegi A város és társadalma című konferenciáján

2010.3. II. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2009.11. Konferenciaszervezés és nyitóelőadás tartása a V. Létkérdés konferenián, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

2009.10. Előadás a néprajzi muzeológusok kalocsai konferenciáján

2009.05. Előadás az MTA-ELTE-RKK Atelier Historiográfia és Társadalomtudományok KutatócsoportAz identitás történetének térbeli keretei című konferenciáján.

2009.3. I. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése, ELTE BTK

2008.12. Előadás az Atelier OTKA kutatás A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek értelmezése új szempontok és források alapján  című konferenciáján, ELTE BTK

2004.11. Előadás az OSZK, MOKK és a NEKÖM által szervezett Kulturális örökség, kulturális közvagyon című konferencián

2001.09. Előadás a Teleki László Intézet Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában című konferenciáján

2000.09. Előadás a Teleki László Intézet Állami, regionális és nemzeti identitások Közép-Európában című konferenciáján

1999.09. Előadás a Teleki László Intézet Konfliktusok és kezelésük Közép- Európában. Módszerek és hagyományok című konferenciáján

1998.09. Előadás a Teleki László Intézet Nemzetépítés és globalizáció című konferenciáján

1993.09.  Előadás a Hajnal István Kör debreceni konferenciáján

 

Fontosabb ismeretterjesztő előadások

 

2013.11. Előadás az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumának Kultúr7 rendezvénysorozata keretében a vaisnavizmus filozófiájáról.

2011.11. Előadás a Matthias Corvinus Kollégiumban Az Alföld mint nemzeti táj témában

2011.5. Előadás tartása a Mindentudás Egyeteme 2.0 előadássorozat keretében a Modern tér születése témában

2011.4. Előadás tartása az ELTE BTK HÖK Kiválósági Előadássorozatán A történelem és a kulturális örökség témában