Tudományos önéletrajz

Sonkoly Gábor

Szül. hely, idő: Miskolc, 1969. 04. 17.
email:  sonkoly.gabor@btk.elte.hu

 

Tudományos fokozatok

2008.11. – ELTE BTK – habilitáció
2000.11. - Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) en Histoire
1998.02. – MTA Történelemtudomány kandidátusa


Munkahelyek, szakmai tapasztalat

2011– ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ, igazgató
2010– ELTE BTK, TÁMOP.2.4.1. 4. alprojekt  „Kultúrák közötti párbeszéd“ projektmenedzser
2008– ELTE BTK, Töréneti Intézet, intézetigazgató-helyettes (nemzetközi ügyek)
2007– ELTE BTK, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Doktori program vezetője
2006–2008 ELTE BTK tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese
2006–  ELTE BTK, egyetemi docens
2004– Az „Atelier” Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Tanszék (ELTE BTK, Történeti Intézet) vezetője
1999–2004 Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén
1999– MTA–ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok TKI kutatója 1997–2002 Tudományos munkatárs a Teleki László Intézetben
1995–1999 Francia kormányösztöndíjas a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on
1993–1995 TEMPUS ösztöndíjas a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on
1993–1997 MTA kandidátusi ösztöndíjas
1990–1991 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest, angoltanár

 

Tanulmányok

 

1994–2000 A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és a MTA - ELTE “Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Mûhelyének közös doktori programjában való részvétel.
1993–1994 Francia kisdoktori értekezés (D.E.A.) készítése és védése a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on.
1992–1996 Kandidátusi ösztöndíj a MTA - ELTE  “Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Műhelyében.
1990Egy trimeszteres ösztöndíj a University of London School of Slavonic and East European Studies Tanszékén az intézmény  és az Eötvös Kollégium cserekapcsolatának keretében.
1989Egy trimeszteres ösztöndíj Brattleboroban (Vermont, USA) az Experiment in International Living és az Eötvös Kollégium cserekapcsolatának keretében.
1987–1993 Angol - történelem szakos tanulmányok és diploma megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán.


Nyelvtudás

felsőfok: angol, francia
középfok: német
alapfok: spanyol, latin

Díjak

2002  Palládium-díj
2011  Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (francia kormány-kitüntetés

 

Hazai szakmai megbízatások

2009 – Bhaktivedanta Hitudományi Főiskola, Szenátusi Tag
2008– Magyar Akkreditációs Bizottság hit- és vallástudományi bizottság tagja
2007–2011OKM Múzeumpedagógiai Akkreditációs Bizottság tagja
2002–2011 A Tudástársadalom Alapítvány kuratóriumának tagja
2001–2004 Az  „Atelier” Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ aligazgatója
2001–2007 A L’Harmattan Kiadó „Atelier Füzetek” sorozatának sorozatszerkesztője
1997–2001 Az  „Atelier” Magyar-Francia Posztgraduális Műhely pedagógiai bizottságának tagja


Nemzetközi szakmai megbízatások

2011– A prágai CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) tudományos felügyelőbizottságának tagja
2010, 2011 Bírálóbizottsági tag az EURIAS European Institutes for Advanced Study közös ösztöndíjánál a Collegium Budapest képviseletében
2010– TEMA ERASMUS MUNDUS Európai Mesterképzési Konzorcium szakmai koordinátora (ELTE-EHESS, Párizs-Károly Egyetem, Prága-Cataniai Egyetem)
2008– Az European Urban History Association (EUAH) Nemzetközi Bizottságának tagja
2008– Francia kormányösztöndíj bölcsészettudományi zsürijének tagja
2007– CIEF (Egyetemközi Francia Intézet) szakmai tudományos bizottságának tagja
2006– ERASMUS-ELTE koordinátor tíz európai egyetemmel (Aarhus, kolozsvári Babes-Bolyai, Catania, párizsi EHESS, Freiburg, Grenoble II, lisszaboni Katolikus Egyetem, madridi III.
Károly, prágai Károly, Salamanca)
2005–2010 Az Observatoire urbain de Budapest bizottságának tagja
2005–2008 TEMA SOCRATES ERASMUS tantervefejlesztési projekt szakmai koordinátora
(Babes-Bolyai, Kolozsvár, ELTE-EHESS, Párizs-Károly Egyetem, Prága-Cataniai Egyetem, szófiai Szent Kelemen Egyetem)
2005–2006 CULTURA 2000 EU program keretében öt szakmai könyv magyarra fordításának koordinálása


Kutatás

2010 Francia kormányösztöndíj egy hónapos párizsi kutatás támogatására. Téma: az európai városok kulturális öröksége.
2009 Francia kormányösztöndíj rövid párizsi kutatás támogatására
2009–2011 MTA Bolyai János Ösztöndíj, „Nemzeti örökségből világörökség“ témában
2009–2010 ELTE BTK kutatói ösztöndíj a kulturális örökség támájában
2007– Részvétel „A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján” c. OTKA kutatásban
2006–2007 Párizsi kutatás a nemzeti tér témakörében az Maison des sciences de l’homme keretében az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatásával
2004 Párizsi kutatás a nemzeti tér témakörében az Maison des sciences de l’homme keretében az Andrew W. Mellon Alapítvány támogatásával
2003–2005 Francia állami támogatással működő (ACI) francia-spanyol-magyar kutatás magyar részének irányítása, melynek témája „Az államon belüli területi felosztás átalakulása Európában“
2002–2003 Kutatás az OKTK támogatásával, melynek témája a Társadalomtudományok helyzete Magyarországon a rendszerváltástól az európai csatlakozásig
2002 Associated Fellow a Collegium Budapestben
2000 Kutatóösztöndíj a párizsi Maison des sciences de l’Homme-ban.
2000–2004 OTKA-projekt vezetôje, melynek célja egy közép-európai történeti térinformatikai adatbázis kialakítása a nyugat-dunántúli tesztrégióra vonatkozóan
1996–1997  Junior Fellow a Collegium Budapestben
1996.09.  Egy hónapos kutatóösztöndíj a bécsi Collegium Hungaricumban
1996.07-08. Két hónapos MÖB kutatóösztöndíj a kolozsvári városi levéltárban.


Tanulmányutak

2008    Minőségbiztosítás a felsőoktatásban, Bergen, Norvégia
2008    Felsőoktatási stratégiaírás, Krems, Ausztria
2008    CAORC-Mellon Foundation, amerikai társadalomtudományi finanszírozás Közép-Európában, IWM, Bécs
2007    ERASMUS Monitoring, Salamanca
2005    ERASMUS Curriculum Development Meeting, Brüsszel

Vendégoktatás

2010– Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, címzetes főiskolai tanár
2010 Vendégtanár az Aarhusi Egyetemen
2008 Vendégtanár az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)
2005 Vendégtanár a mumbai Somaiya Egyetemen
2005 Vendégtanár a Sardar Patel Egyetemen, Anand, Gujarat, India
2004 Vendégtanár a prágai Károly Egyetemen
2002 Vendégtanár az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (Párizs)
2002 Vendégtanár a Grenoble II Egyetemen a Socrates-Erasmus csereprogram keretében
1998– Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest (vendégtanár)
1998–1999 Pécsi Egyetem, Földrajz Tanszék (vendégtanár, Templeton Foundation támogatásával)
1997–1999 óraadó az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén


Tudományos tevékenység (előadások, konferenciák, konferenciaszervezés)

 

2011.11. Előadás a Matthias Corvinus Kollégiumban Az Alföld mint nemzeti táj címmel
2011.11. Konferenciarészvétel és szekcióelnöklés Prágában a Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) ünnepi konferenciáján
2011.10. Konferenciaszervezés és részvétel a budapesti Francia Intézetben A város a 20. század fordulóján nacionalizmus és modernitás között. Városnövekedés és Art nouveau témában.
2011.10. Részvétel az Európai Kiválósági Központok Szövetségének (EURIAS) fellow-előválogató gyűlésén a párizsi Maison Sugerben.
2011.09. TÁMOP-TEMA Doktori/Mester Intenzív Hét szervezése és előadás az ELTE BTK, Doktori Kiválósági Központban, melynek témája a térbeli identitások társadalomtörténetének oktatása volt
2011.07. Konferenciarészvétel és előadás az Első Közép-Európai Örökség Fórumon, a krakkói Nemzetközi Kulturális Intézetben
2011.06. TEMA Európai Mesterképzés szervezeti és pedagógiai konferencia szervezése és részvétel a prágai Károly Egyetemen
2011.06. Konferenciaszervezés és előadás az ELTE Centre Interuniversitaire d’Études Françaises konferenciáján, melynek címe: Magyar elnökség 2011: összehasonlító vélemények Magyarország helyéről az Európai Unióban
2011.05. Előadás tartása a Mindentudás Egyeteme 2.0 előadássorozat keretében
2011.04. Előadás tartása az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának Kiválósági Előadássorozatán
2011.04. Részvétel az Európai Várostörténeti Szövetség Vezetői Bizottságának ülésén a prágai Károly Egyetemen
2011.04. Részvétel Nemzetközi Várostörténetei konferencián, melynek témája a várostörténet egyetemi oktatása, Károly Egyetem, Prága
2011.03. Részvétel a Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) Tudományos Felügyelő Bizottságának ülésén, Francia Külügyminisztérium, Párizs
2011.03. Konferenciaszervezés és előadás az MTA-ELTE Atelier Kutatócsoport konferenciáján Pannonhalma újkori territorializációjáról
2011.03. 3. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése
2010.11. Szekcióvezetés és összefoglaló jelentés írás az Örökség a jövőnek c. konferencián a Magyar Országgyűlésben.
2010.11. Részvétel és előadás a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Urbanisztikai Tanszékének Urban Renewal konferenciáján.
2010.11. Konferenciaszervezés és nyitóelőadás tartása a 6. Létkérdés konferencián a vallás és a tudomány kapcsolatának témakörében
2010.09. Konferenciaszervezés és előadás a budapesti Francia Intézet, az ELTE BTK Atelier és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum részvételével a szellemi kulturális örökség meghatározása és fenntartása témában
2010.09. Szekciószervezés és -vezetés a Tizedik (genti) Európai Várostörténeti Konferencián
2010.08. Előadás a Hajnal István Kör kőszegi „A város és társadalma” c. konferenciáján
2010.06. Részvétel és előadás a krakkói Nemzetközi Kulturális Intézet a kulturális örökség védelmének közép-európai története c. konferenciáján
2010.04. Szekcióvezetés a Közép-Európai Egyetemen szervezett „Mai Alternatív Kultúra” konferencián
2010.04. Részvétel és előadás a delhi Cervantes Intézetben szervezett EU-India Fórumon
2010.03. 2. „Atelier” Doktori Konferencia szervezése
2010.02. Előadás tartása a kulturális örökség témájában a Punei Egyetem farmanai (Hariyana, India) régészeti ásatási helyszínén
2009.11. Előadás a budapesti Francia Intézet Frankofórum Konferenciáján a francia-magyar közös mesterképzés témájában
2009.10. Előadás az 5. Létkérdés Konferencián a válság értelmezésének témájában
2009.10. Előadás a néprajzi muzeulógusok kalocsai konferenciáján a kulturális örökség kezelésének témájában
2009.05. Részvétel az MTA-ELTE Atelier Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport Az identitás történetének térbeli keretei c. konferenciáján.
2009.03. 1. Atelier Doktori Konferencia szervezése
2009.03. Részvétel az EAUH. X. konferenciájának előkészítő ülésén Gentben
2009.02. Előadás a 4. Földrajzi Gondolkodás Történeti konferencián Madrid-Guadarramában
2009.01. Előadás a ENS-EHESS párizsi konferenciáján, melynek témája a Társadalomtudományos publikálás kortárs európai helyzete.
2008.12. Részvétel és előadás a Nature and Vaishnavism c. Vaishnava Academyn, Radhadesh, Belgium
2008.12. Részvétel az Atelier OTKA kutatás „A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek értelmezése új szempontok és források alapján“ c. Konferenciáján, ELTE BTK
2008.11. Részvétel és előadás az Observatoire urbain de Budapest Historic urban landscape and its management c. budapesti konferenciáján, Collegium Budapest
2008.09. Konferencia-szervezés és előadás a Régiók Bizottságában, Brüsszelben
2008.09. Részvétel a budapesti Francia Intézet és az Atelier által szervezett „Mémoires nationales et identité européenne” c. Konferencián.
2008.08. Részvétel a Kilencedik (lyoni) Európai Várostörténeti Konferencián.
2008.03. ERASMUS Curriculum Development Konferencia, Budapest
2007.10. ERASMUS Curriculum Development Konferencia, Catania
2007.05. Előadás a CEU Urban Studies Network alapuló konferenciáján
2007.03. ERASMUS Curriculum Development Konferencia, Párizs
2007.01. Mémoire, contre-mémoire, pratique historique MTA-Atelier konferencia szervezése és zárszó tartása
2006.10. ERASMUS Curriculum Development Konferencia, Prága
2006.10. Részvétel a bukaresti Román Paraszt Múzeum 100 éves évfordulójára szervezett konferencián
2006.03. ERASMUS Curriculum Development Konferencia, Budapest
2006.02. Előadás a Collegium Budapest Reminiscence of the „National Question” in Contemporary Europe – Anthropological Approaches c. Andrew W. Mellon konferenciáján
2005.06. Előadás a párizsi EHESS tanulmányi kerekasztalán. A kerekasztal-konferencia címe: Les recompositions territoriales infra-étatiques en Europe
2004.11. Előadás az OSZK, MOKK és a NEKÖM által szervezett konferencián. A konferencia címe: Kulturális örökség, kulturális közvagyon
2004.11. Vendégelőadás a prágai CEFRES-ben
2004.05. Előadás a Milánói Állami Egyetem által szervezett konferencián A konferencia címe: Il ruolo della città della Mitteleuropa dopo l’allargamento dell’Unione Europa
2003.12. Előadás a párizsi EHESS Társadalomföldrajzi Kutatócsoportja által szervezett kerekasztal-megbeszélésen
2003.11. Előadás az Osztrák Tudományos Akadémia Komission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte konferenciáján Bécsben. A konferencia címe: Kulturerbe. Repräsentation, Fabrikation, Vermarktung
2003.03. A társadalomtudományok helyzete Magyarországon a rendszerváltástól az európai csatlakozásig című konferencia szervezése a budapesti Francia Intézetben
2002.05. A Traduction dans les sciences sociales című konferencia szervezése a budapesti Francia Intézetben
2002.05. A Structure et structuration de l’espace en Europe, de Moyen Age à nos jours című konferencia szervezése a  Collegium Budapestben.
2002.03. Előadás az Institutum Studiorum Humanitatis (ISH, Ljubljana) konferenciáján. A konferencia címe: Frontières et identités territoriales et imaginaires de l’antiquité aux temps modernes
2001.11. Társszervezés és előadás a párizsi Maison des Sciences de l’Homme-ban tartott konferencián.A konferencia címe: Espace, frontières et identités de l’Europe
2001.10. Részvétel a CLIOH/CLIOHNET program õszi ülésén, Alcalà de Henares
2001.09. Előadás a budapesti Teleki László Intézet konferenciáján. A konferencia címe: Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában
2001.04. Előadás a Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore budapesti konferenciáján. A konferencia címe: Times, Places, Passages
2000.09. Előadás a budapesti Teleki László Intézet konferenciáján. A konferencia címe: Állami, regionális és nemzeti identitások Közép-Európában
2000. 08. Előadás az Ötödik (berlini) Európai Várostörténeti Konferencián.
2000.06. Konferencia szervezése és előadás a párizsi Magyar Intézetben. A konferencia címe: Pratiques et représentations de l’espace en Europe, XVIe–XXe siècles, Études comparées France/Hongrie
2000.06. Elôadás a firenzei Mapping Europe’s Historic Boundaries and Borders : An Exploratory Workshop konferencián.
2000.04. Nemzetközi kerekasztal szervezése és vezetése a budapesti Teleki László Intézetben, melynek témája: Idô és örökség
2000.04. Elôadás az amszterdami Third European Social Science History konferencián
1999.09. Előadás a budapesti Teleki  László Alapítvány Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. Módszerek és hagyományok c. konferenciáján
1999.07. Előadás a Templeton Alapítvány St Anne's College-i (Oxford) konferenciáján. Előadásom címe: Unity in diversity: religion and science.
1998.10. Előadás a lublini Közép-Kelet-Európa Intézetben A konferencia címe: Borders and changes in “national space” in the history of East-Central Europe
1998.10. Előadás a budapesti Közép-Európa Intézet Nemzetépítés és globalizáció c. konferenciáján.
1997.04–05.  Nemzetközi konferencia szervezése és előadás a Collegium Budapestben A konferencia címe: Espaces, frontières et identités en Europe
1997.03. Részvétel az auxerrei La spatialisation du sacré dans le Moyen Age occidental (IVe–XIIIe siècles) című konferencián.
1996.08.  Előadás a Harmadik (budapesti) Nemzetközi Várostörténeti Konferencián
1996.05.  Előadás a párizsi EHESS-on.
1996.05. Előadás a párizsi Magyar Intézetben
1996.05. Előadás Bernard Lepetit doktori szemináriumán a párizsi EHESS-on
1995.07. Részvétel a párizsi Ecole Normale Supérieure által rendezett temesvári nyári egyetemen.
1993.09.  Előadás a Hajnal István Kör debreceni konferenciáján
1992.08.  Előadás a Rural industry, family and rural household c. keszthelyi TEMPUS konferencián.
1991.04. Két előadás a Town and countryside from the middle ages to the industrial revolution leuveni ERASMUS-TEMPUS konferencián
1990.09. Részvétel a rotterdami Social history of the industrial societies in Europe in the 19th–20th centuries c.  ERASMUS nyári egyetemen
1990.06. Részvétel a leicesteri Small towns in Europe című konferencián.