Publikációs lista

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE

Könyvek

- Történetírás-másképp. A francia társadalomtörténet új útjai az 1990-es években, (társszerző: Czoch Gábor), Csokonai, Debrecen, 2000, pp. 190.
- Erdély városai a XVIII-XIX. században, L'Harmattan, Budapest, 2001, pp. 280.
- A kulturális örökség, (társszerző : Erdősi Péter), L’Harmattan, Budapest, 2004, pp. 459.
- Atelier-iskola, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Czoch Gábor és Klement Judit)
- Towards a European Master/Pour un master européen. Results and prospects/Bilan et perspectives, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Heltai Gyöngyi), pp. 344.
- Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban, Atelier, Budapest, 2009, pp. 119.
- Les villes en Transylvanie moderne (1715-1857): Essai d’interprétation, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2011. pp. 304.
Bolyhos tájaink. A kulturális örökség történeti értelmezései, Eötvös Kiadó, Budapest, 2016, pp. 216.
Historical Urban Landscape, Palgrave Macmillan, New York, 2017, pp. 205.
 
 
Folyóiratban megjelent tanulmányok
- Magyarország városodása a XVIII. században (társszerzők: Czoch Gábor, Fazekas Csaba és Zsinka László), Sic itur ad Astra, 1991.1: 42–74
- Változások a magyar város - és településrendszerben 1784-1910 között (társszerzők: Czoch Gábor és Zsinka László), Aetas, 1993.4: 113–133
- Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban (társszerzők: Bódy Zsombor és Czoch     Gábor), Aetas, 1995.4: 131–141
- Plaidoyer pour le renouveau de l’histoire sociale (társszerzõ: Nicolas Verdier), Jean Jaurès, avril-juin 1996.140: 134–143
- Comment définir une hiérarchie urbaine? La Transylvanie entre 1750 et 1857, Cahiers du Centre de Recherches Historiques, octobre 1996.17: 163–172
- Erdély városrendszere a XVIII–XIX. században, Palimpszeszt, 1996.1. October
- Hogyan gyúrjuk össze a morzsákat? Az angol és francia társadalomtörténet múltja és új útjai (társszerző: Nicolas Verdier), Regio, 1996.4: 105–119
- Cities in Eastern and Western Europe. (Jelentés) The Third International Conference of the European Association of Urban Historians 29-31 August, 1996, Budapest, (társszerző: Czoch Gábor), Books, Vol. 5.4: 213–214
- Les petites villes en Transylvanie moderne entre 1750 et 1857, Cahiers d'Histoire, XLIII, 1998.3-4: 523–546
- Új idõmodellek a gazdaságtörténetben. Beszélgetés Jean-Yves Grenier-vel., (társszerzõ: Czoch Gábor), Aetas, 1999.1-2 : 306–311.
- A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei, Regio, 2000.4: 45–66.
- India-kutatásunk kezdeteinek tanulságai, Tattva, 2001.1: 57–65.
- Les niveaux du patrimoine: local, national, continental, universel, Parcours anthropologiques, 2001.8: 20–31.
- Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban, Korall, 2003. 11-12: 163–182.
- Levels of National Heritage Building in Central Europe since 1990, (társszerző: Erdősi Péter) International Cultural Centre Cracow Yearly, 2004. 12: 11–19.
- Megjegyzések a Bevezetés a társadalomtörténetbe című kötethez. A francia társadalomtörténet szerepéről, Korall, 2004. 15-16: 338–341.
- Örökség és történelem: az emlékezet technikái, Iskolakultúra, 2005. 3: 16–22.
- A kultúra melankóliája, (társszerző: Erdősi Péter) Világosság, 2005. 6: 73–90.
- Cultural Heritage Building in Hungary: Models and Approaches, MARTOR The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review, Nr.11./2006: 143–152.
- Nemzetépítés és kulturális örökség, Örökség, 2008. XII. 5: 4–5.
- Vaisnavizmus és történetiség – Bevezető, Tattva, 2009. XII. 1.: 7–8.
- Léptékváltás a kulturális örökség kezelésében, Tabula, 2009, 12(2): 199–210.
- Válságretorika napjainkban, Tattva, 2009, 13.1.: 17–26.
- The meanings of Historic Urban Landscape, PERSPECTIVES (PARIS) 8., 20-21. (2012)
- A nemzet emlékezete: Emlékhely, megemlékezés, örökség. RUBICON 24. (11), pp. 94-97. (2013)
- Mennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése, Korall, 62, 2015: 190-223.
- „Sokan bizonyossággal állítják, hogy Attila hun birodalmának központja Tokaj volt.” Nemzeti jegyek a magyar világörökségi kultúrtájaknál, Sic itur ad Astra, 65, 2016: 269-290.
- Use of History in the Making of Urban Heritage, Città e storia, XI, 2016. 3-8.
- The Historic Centre of Vienna as a World Heritage Site from a historical perspective, Città e storia, XI, 2016. 57-76.

 

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok

- Was ist "urban”?  Die transsylvanischen Kleinstädte im 18. und 19. Jahrhundert. Eine statistisch quantitative Studie in definitorischer Absicht. Gräf, Th. Holger (szerk.): Kleine Städte im neuzeitlichen Europa, Berlin Verlag, Berlin,1997: 25–58.
- Változások a magyar város - és településrendszerben 1784-1910 között (társszerzők: Czoch Gábor és Zsinka László). Németh Zsófia, Sasfi Csaba (szerk.), Kőfallal, sárpalánkkal ..., Várostörténeti tanulmányok, Csokonai, Debrecen, 1997: 26–49.
- Rendi/nemzeti; regionális/globális: Fogalomtörténet a XIX. századi Erdély példája alapján. Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés, Teleki Alapítvány, Budapest, 1999: 187–204.
- Aspects méthodologiques de la définiton d’une hiérarchie urbaine. L’Exemple de la Transylvanie moderne. Lagrave, Rose-Marie (szerk.): Villes et campagnes en Hongrie, XVIe-XXe siècles, Atelier Franco-Hongrois, Budapest, 1999: 63–96.
- Pays, patrie, espace et territoire - notions et pratiques en Hongrie aux XIX-XXe siècles. Kloczowski, J., Plisiecki, P., Laszkiewicz, H. (szerk.) : Frontières et l’espace national en Europe du Centre-Est, CISH-UNESCO-IESW, Lublin, 2000 : 141–147.
- Az erdélyi identitások területi szempontú elemzése XVIII-XIX. századi példák alapján. Bárdi Nándor (szerk.) : Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. Módszerek és hagyományok, Teleki Alapítvány, Budapest, 2000 : 123–136.
- „...édes Hazánknak ezen első Magyar fővárosa...” Az átmenet problémái: Kolozsvár, 1790–1848. Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok, Csíkszereda, 2001: 119–145.
- A kulturális örökség új kerete: a kulturális örökség. Bárdi Nándor, Lagzi Gábor  (szerk.): Politika és nemzeti identitás Közép-Európában, Teleki Alapítvány, Budapest, 2001: 9–25.
- Miért épp a francia térmegközelítések? (Előszó). Benda Gyula, Szekeres András (szerk.): Tér és történelem, L’Harmattan, Budapest, 2002 : 7–16.
- Észrevételek a kulturális örökségről. (társszerző: Erdősi Péter). Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban, Teleki Alapítvány, Budapest, 2004: 205–220.
- Örökség és történelem: az emlékezet technikái. György Péter, Kiss Barbara, Monok István (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet, OSZK-Akadémiai, Budapest, 2005: 51–57.
- Levels of National Heritage Building in Central Europe since 1990. (társszerző: Erdősi Péter). Csáky, M., Sommer, M. (szerk.): Kulturerbe als soziokulturelle Praxis, StudienVerlag, Wien, 2005: 147–163.
- Nemzeti örökség – világörökség. A kulturális örökség-paradigma. Czoch G., Klement J., Sonkoly G. (szerk.): Atelier-iskola, Atelier, Budapest, 2008: 247–255.
- « Pays », sciences sociales et politique, fin du XIXe – début du XXe siècle. Approche comparée France-Hungary (I.) La Hongrie. (In French) Heltai Gy. – Sonkoly G. (ed.): Towards a European Master/Pour un master européen. Results and prospects/Bilan et perspectives, Atelier, Budapest, 2008: 21–33.
- Nemzeti örökségből világörökség – Budapest példája. in Cieger A. (ed.): Kötőerők, Atelier, Budapest, 2009: 281–294.
- Kistérség és közösség. Utószó Buskó Tibor László: Kistérségi identitás a rendszerváltás utáni Magyarországon, Atelier, Budapest, 2010: 203–206.
- Kulturális örökség és történelem a városban. Gábor György – Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről. Typotex, Budapest, 2010:  83–91.
- The social history of cultural heritage protection in Hungary. Purchla, Jacek (ed.): Protecting and Safeguarding Cultural Heritage. The systems of management of the cultural heritage in the Visegrad countries, International Cultural Centre, Cracow, 2011: 11-30.
- Vallásháborúk és vallásbékék (társszerő: Banyár Magdolna). Banyár Magdolna (szerk.): Vallás: háború vagy béke? L'Harmattan, Budapest, 2011: 7-12.
- Történeti városi táj - Fogalomelemzés. Historic urban landscape - a conceptual analysis. Benkő Melinda - Szabó Árpád (szerk.): Városmegújítás: városépítészeti tanulmányok. Urban renewal: essays on urban design, Budapest, 2011: 92-101.
- The significance of Historic Urban Landscape in the protection of World Heritage Sites. Purchla, Jacek (szerk.): The 1st Heritage Forum of Central Europe, Krakow: International Cultural Centre, 2012. pp. 79-90.
- A kulturális örökség fogalmának kiteljesedése: A tárgyi és szellemi örökség összekapcsolódása Hollókő példájának elemzésén keresztül. Manhercz Orsolya (szerk.): Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 409-418.
- Cultural Heritage: Keynote speech. Krasznai Zoltán (szerk.): Bridge over troubled waters? The link between European historical heritage and the future of European integration. Insights from Social Sciences and Human Research on Reflective Societies. HORIZON 2020 Workshop. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. pp. 14-19.
- A rugalmas Atelier első huszonöt éve. Erdősi Péter, Klement Judit (szerk.): Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára, Budapest, Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék; Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. pp. 11-36.
- The critical analysis of the concept of historic urban landscape. Ana Cristina Fernandes, Norma Lacerda, Virgínia Pontual (szerk.): Desenvolvimento, planejamento e governança: O debate contemporâneo. Rio de Janeiro: Letra Capital; ANPUR, 2015. pp. 401-420.
- The new temporality of urban heritage. The Historic Urban Landscape from a historical perspective in Jacek Purchla (ed.) The 3rd Heritage Forum of Central Europe, International Cultural Centre, Cracow, 2016 (in press).

Könyvfordítások

- Benedict Anderson: Elképzelt közösségek, L’Harmattan, Budapest, 2006. pp.188. (EU CULTURA 2000 támogatásával)
- Bhaktivinoda Thākura: Śrī Navadvīpa Māhātmya, Lāl, Somogyvámos, 2006. pp.145.
 
Recenziók
- A modern határ születése (Könyvismertetés), Regio, 1999.2 : 218–221.
- Kis magyar várostörténet (Könyvismertetés), Korall, 2003. 11-12: 294–297.
- A barokk győzelme Nagyszombatban. Tér és társadalom 1579-1711 (Könyvismertetés), Urbs, 2006. I.: 344–348.
- A magyar várostörténet horizontján.(Könyvismertetés), Korall, 2009.10.: 205–211.