Külföldi előadók 2015/2016

2016. február 29.

Dominique Iogna-Prat

La Chrétienté: un espace, un imaginaire? (A kereszténység: valós tér, vagy elképzelt világ?)

La construction spatiale de la Chrétienté au Nouveau Monde (Nouvelle-Espagne, XVIe siècle) (A kereszténység terének kiépülése az Újvilágban (Új-Spanyolország, 16. század))

 

2016. március 14.

Lydia Coudroy

"Penser l'habitat et le logement en Europe, par-delà les catégories nationales" (A lakóhely és a lakás elgondolása Európában, túl a nemzeti kategóriákon)

 

2016. március 21.

Jean-Paul Zuniga

Imaginaires urbains dans l’Amérique espagnole: entre culture juridique et territorialisation (Városképzetek a spanyol ajkú Amerikában. Jogkultúra és territorializáció között)

La ville creuset. Dynamiques culturelles en milieu colonial (A város mint olvasztótégely: kulturális dinamizmusok gyarmati közegben)

 

2016. április 11.

Marie-Vic Ozouf-Marignier

"Penser historiquement": Pierre Vilar, l'histoire marxiste et les Annales (”Történelmien gondolkodni”: Pierre Vilar, a marxista történetírás és az Annales)

 

2016. április 18.

Esteban Buch

Music and collective identities (Zene és kollektív identitások)

La musique en prison: le cas de Miguel Angel Estrella et la dictature argentine (A börtönbe zárt muzsika: Miguel Angel Estrella és az argentin diktatúra esete)

 

2016. május 2.

Florence Hulak

L'histoire sociale des Annales : un ou deux modèles? (Az Annales társadalomtörténet-írása: egy vagy két modell?)

La ville médiévale et la théorie de l'histoire des premiers sociologues (A középkori város és az első szociológusok történelemelmélete)

 

2016. május 9.

Claudia Damasceno

Mesurer "l'urbain". Hiérarchies, fonctions et le "prestige" des villes en Amérique portugaise (XVIIIe siècle) (A „városiasság” mérése. Hierarchiák, funkciók és a városok „presztízse” a portugál ajkú Amerikában (XVIII. század))

Terres municipales, morphologie urbaine et topographie sociale en Amérique portugaise  (XVIIIe siècle) (Önkormányzati földek, városmorfológia és társadalomtopográfia a portugál ajkú Amerikában (XVIII. század))