Külföldi előadók 2014/2015

2014. november 24.

Sabina Loriga (EHESS, Párizs)

Du héros à l’individu fragile (A hőstől a törékeny individuumig)

L’historienne est-il prisonnier de son identité sociale?(Rabja-e a történész saját társadalmi identitásának?)

 

2015. február 10.

David B. Rudermann (University of Pennsylvania)

The Ghetto of Venice: The Beginnings of the Jewish Urban Experience in Early Modern Europe 

 

2015. február 16.

Maurizio Gribaudi (EHESS, Párizs)

Formes et dynamiques urbaines: l’évolution des quartiers parisiens au cours de la première moitié du 19e siècle (Városi formák és dinamizmusok: a párizsi városnegyedek fejlődése a 19. század első felében)

L’espace comme tension: quartiers, villles, territoires (A tér mint feszültség: negyedek, városok, területek)

 

2015. március 09.

Laurier Turgeon (Université Laval, Quebec)

La fabrique du patrimoine alimentaire et la conservation des territoires (Az étkezési örökség megkonstruálása és a vidékek megőrzése)

 

2015. március 16. 

Jacques Revel (EHESS, Párizs)

La Révolution française et les juifs, entre citoyenneté et identité (A francia forradalom és a zsidók: citoyenség és identitás között)

L’invention du patrimoine: France, 18e-20e siècle (Az örökség felfedezése: Franciaország a 18-20. században)

 

2015. március 30.

Marie-Vic Ozouf Marignier (EHESS, Párizs)

La géographie historique française: enjeux politiques et scientifiques, 1870-1920 (A francia történeti földrajz: politikai és tudományos tétek, 1870-1920)

Territoire et patrimoine: aperçus historiographiques en géographie (Terület és örökség: a földrajzra vonatkozó historiográfiai megfigyelések)

 

2015. április 27.

Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, Párizs)

Inventing central banking: the French contribution and its present meaning

De la Banque d'Amsterdam à la Banque centrale européenne: rôles et puissances des banques 'centrales' (Az amszterdami banktól az európai központi bankokig: a „központi” bankok szerepei és képességei)

 

2015. május 04.

Yannis Tsiomis (EHESS, Párizs)

"Des mots de la ville aux choses de la ville" (A város szavaitól a város dolgaiig, azaz hogyan használják a várossal kapcsolatos kifejezéseket különböző (nemzeti) nyelvekben)

Etat nation et Ville capitale: le cas d'Athènes (Nemzetállam és főváros: Athén példája)

 

2015. május 11.

Harry Liebersohn (University of Illinois)

German Cosmopolitans and their Civilizing Mission: Georg Foster, Alexander von Humboldt, Franz Boas