Oktatók

- Czoch Gábor, docens,
Kutatási területe: újkori várostörténet; gazdaság - és társadalomtörténet

 

- Granasztói György, professor emeritus,
Kutatási területe: összehasonlító várostörténet (10–19. század); történeti demográfia; történeti adatok statisztikai és kartográfiai elemzése; a társadalmi formák elemzésének modern irányzatai; népesedéstörténet, várostörténet, történetelmélet

 

- Erdősi Péter, adjunktus,
Kutatási területe: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvarának társadalom- és kultúrtörténete,
Az erdélyi fejedelemség korának kultúrtörténete, A kulturális örökség elmélete és magyarországi recepciója

 

- György Eszter, megbízott előadó,
Kutatási területe: nagyvárosi szegregáció, gettó; hibriditás, hibrid identitás; a magyarországi roma kisebbség városi kultúrája, identitása

 

- Heltai Gyöngyi, tudományos főmunkatárs,
Kutatási területe: színház és társadalom kapcsolata a 19. és 20. században: a zenés szórakoztatás műfajai és a politika, Népszínház koncepciók és nemzetépítés, a városi szórakoztatás terei.

 

- Klement Judit, adjunktus,

Kutatási területe: a 19–20. századi gazdaság- és társadalomtörténet, különös tekintettel a magyar kapitalizmus vállalkozásainak és vállalkozóinak történetére nemzetközi összehasonlításban is, valamint Budapest történetére.

 

- Kovács Ákos, megbízott előadó,
kutatási területe: 18. századi eszmetörténet, nacionalizmuselméletek, historiográfia

 

- Sonkoly Gábor, tanszékvezető egyetemi docens
Kutatási területe: Magyarország 18–20. századi társadalomtörténete; újkori várostörténet; a tér társadalomtörténete; a kulturális örökség fogalma és története.

 

- Takács Ádám, adjunktus
Kutatási területe: 19. és 20. századi történelemelmélet és historiográfia; mentalitástörténet; a Kádár-korszak ideológiája; 19. és 20. századi történelemfilozófia; Klasszikus és kortárs fenomenológia; 20. századi francia filozófia

 

Az Atelier oktatói voltak korábban:

Albert Réka, Benda Gyula †, Klaniczay Gábor, Rényi Ágnes, Sárkány Mihály, Szekeres András

 

Az Atelier munkatársai voltak korábban:

Bozai Zsuzsanna, Cieger András, Gyapay Marianna, Fekete Ilona, Kertész Nóra, Krasznai Zoltán, Lajtai László, Markalf Katalin, Nádasdy Miklós, Pakot Levente, Perlusz Katalin †, Sohajda Ferenc, Szabó Csilla