Vezető

Dr. Sonkoly Gábor

sonkoly.gabor@btk.elte.hu

Dr.habil. Sonkoly Gábor, CSc., az ELTE BTK dékánja, tanszékvezető egyetemi docens, a párizsi EHESS doktora, történész, tudományos munkásságát az újkori urbanizáció elemzésével kezdte; az elmúlt években az európai városok története mellett a kulturális örökség fogalmával, intézményesülésével, illetve a társadalomtudományokra és a történetírásra való hatásával foglalkozik. A várostörténet és a kulturális örökség intézményesülésének történetén keresztül jutott el a társadalmi jelenségeknek a maguk térbeliségén keresztül való vizsgálatához. Jelenleg 18 doktori disszertáció, valamint számos szakdolgozat készül az irányítása alatt.


Kutatási terület
•    Magyarország XVIII–XX. századi társadalomtörténete;
•    újkori várostörténet;
•    a tér társadalomtörténete;
•    a kulturális örökség fogalma és története.

Oktatott kurzusok
•    Bevezetés a történettudományba (BA)
•    A kora újkori európai város (BA)
•    Szakmódszertan (BA)
•    A civilizáció fogalomtörténete (MA)
•    A történeti városi táj (MA)
•    Szakmódszertan (MA)
•    TEMA 1 (TEMA)
•    TEMA 2 (TEMA)
•    Modern cities and urbanization (TEMA)
•    Hisoric urban landscape (TEMA)
•    Tutorial (TEMA)
•    Európai terek: civilizáció, nemzet, régió, város (PhD)
•    Hogyan írjunk disszertációt? (PhD)
•    Témavezetői konzultáció (PhD)

Legfontosabb publikációk

- Történetírás-másképp. A francia társadalomtörténet új útjai az 1990-es években, (társszerző: Czoch Gábor), Csokonai, Debrecen, 2000, pp. 190.
- Erdély városai a XVIII–XIX. században, L'Harmattan, Budapest, 2001, pp. 280.
- A kulturális örökség, (társszerző : Erdősi Péter), L’Harmattan, Budapest, 2004, pp. 459.
- Atelier-iskola, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Czoch Gábor és Klement Judit)
- Towards a European Master/Pour un master européen. Results and prospects/Bilan et perspectives, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Heltai Gyöngyi), pp. 344.
- Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban, Atelier, Budapest, 2009, pp. 119.
- A kulturális örökség, (társszerző : Erdősi Péter), L’Harmattan, Budapest, 2004, pp. 550.
- Les villes en Transylvanie moderne (1715–1857). Essai d’interprétation, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2011, pp. 304.

 

Tagságok

2014– Association Francophone des Chercheurs sur les Pays de l’Est (AFCPE)

1998– Az MTA köztestületének tagja

1996– Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH)

1992– Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 

 
Díjak, kitüntetések

- Cziráky Antal-díj, 2012 (kutatói díj, ELTE BTK)

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2011 (francia kormánykitüntetés)

- Palládium-díj, 2001

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)