Vezető

Dr. Sonkoly Gábor

sonkoly.gabor@btk.elte.hu

Dr.habil. Sonkoly Gábor, CSc., tanszékvezető egyetemi docens, a párizsi EHESS doktora, történész, tudományos munkásságát az újkori urbanizáció elemzésével kezdte; az elmúlt években az európai városok története mellett a kulturális örökség fogalmával, intézményesülésével, illetve a társadalomtudományokra és a történetírásra való hatásával foglalkozik. A várostörténet és a kulturális örökség intézményesülésének történetén keresztül jutott el a társadalmi jelenségeknek a maguk térbeliségén keresztül való vizsgálatához. Jelenleg 18 doktori disszertáció, valamint számos szakdolgozat készül az irányítása alatt.


Kutatási terület
•    Magyarország XVIII–XX. századi társadalomtörténete;
•    újkori várostörténet;
•    a tér társadalomtörténete;
•    a kulturális örökség fogalma és története.

Oktatott kurzusok
•    Bevezetés a történettudományba (BA)
•    A kora újkori európai város (BA)
•    Szakmódszertan (BA)
•    A civilizáció fogalomtörténete (MA)
•    A történeti városi táj (MA)
•    Szakmódszertan (MA)
•    TEMA 1 (TEMA)
•    TEMA 2 (TEMA)
•    Modern cities and urbanization (TEMA)
•    Hisoric urban landscape (TEMA)
•    Tutorial (TEMA)
•    Európai terek: civilizáció, nemzet, régió, város (PhD)
•    Hogyan írjunk disszertációt? (PhD)
•    Témavezetői konzultáció (PhD)

Legfontosabb publikációk

- Történetírás-másképp. A francia társadalomtörténet új útjai az 1990-es években, (társszerző: Czoch Gábor), Csokonai, Debrecen, 2000, pp. 190.
- Erdély városai a XVIII–XIX. században, L'Harmattan, Budapest, 2001, pp. 280.
- A kulturális örökség, (társszerző : Erdősi Péter), L’Harmattan, Budapest, 2004, pp. 459.
- Atelier-iskola, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Czoch Gábor és Klement Judit)
- Towards a European Master/Pour un master européen. Results and prospects/Bilan et perspectives, Atelier, Budapest, 2008 (társszerkesztő: Heltai Gyöngyi), pp. 344.
- Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban, Atelier, Budapest, 2009, pp. 119.
- A kulturális örökség, (társszerző : Erdősi Péter), L’Harmattan, Budapest, 2004, pp. 550.
- Les villes en Transylvanie moderne (1715–1857). Essai d’interprétation, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2011, pp. 304.

 

Tagságok

European Association for Urban History nemzetközi irányítótestületének tagja
MAB Hittudományi Bizottságának tagja
 
Díjak, kitüntetések

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2011 (francia kormánykitüntetés)
- Palládium-díj, 2001

 

Központi adatlap (www.doktori.hu)