Francia előadók az Atelier-ben 2007/2008

Construction nationale et nationalismes – Nemzet és nacionalizmus


2007. december 10.
Enric Porqueres i Gené 
(EHESS, Párizs)
La nation basque entre le sang et le sol de la patrie
- Évolutions idéologiques autour de la définition de la basquitude au sein du mouvement nationaliste basque (A baszk mivolt meghatározásának ideológiai fejlődése a baszk nemzeti mozgalomban)
- Entre le sang et le sol: l'opposition ius sanguinis vs. ius solis est-elle toujours pertinente? (A vér és a föld között: helytálló-e még ius sanguinis és ius solis szembeállítása?)

 

2008. február 11.

Christophe Prochasson (EHESS, Párizs)
Enjeux actuels de l'historiographie du politique (A politika historiográfiája: aktuális témák és kérdések)
La nation dans le débat politique français au XXe siècle (A nemzet a 20. századi francia politikai vitákban)

 

2008. február 25.
Kapil Raj
(EHESS, Párizs)
Universalisme, nationalisme, ‘localisme’: l’historiographie des sciences au XXe siècle (Univerzalizmus, nacionalizmus, „lokalizmus”: a tudományok historiográfiája a 20. században)
Construire l’identité britannique depuis l’Inde: la fondation du College of Fort William à Calcutta au début du XIXe siècle (A brit identitás konstrukciója Indiában: a calcuttai Fort William College megalapítása a 19. század elején)

 

2008. március 10.
Marie-Vic Ozouf-Marignier
(EHESS, Párizs)
L’identité territoriale : dénominations géographiques, emblèmes, sites web (A területi identitás: földrajzi megnevezések, jelképek, web site-ok)
Le territoire ou le peuple, le lieu ou la société. Retour sur un débat politique et scientifique (France, années 1900) (Terület vagy nép, hely vagy társadalom. Visszatérés egy politikai és tudományos vitához (Franciaország, 1900-as évek)

 

2008. április 07.
Daniel Fabre - elmaradt

 

2008. április 14.
Gilles Bertrand
(Université Grenoble II)
Voyage, territoires et représentations (Utazás, terület és reprezentációk. A hegyvidék szemben a városi világgal)
Voyage, archéologie et histoire (Utazás, régészet és történelem: Olaszország tapasztalata)

 

2008. április 15.
Patrizia De Capitani 
(Université Grenoble II)

'Ferrara, Venezia, Firenze: 3 esperienze teatrali a confronto all'epoca del Rinascimento e delle guerre d'Italia' (Ferrara, Velence és Firenze: három színházi modell a reneszánsz és az olasz háborúk korában)

La comédie italienne de la Renaissance en France entre la Pléiade et l'âge baroque (A reneszánsz olasz vígjáték Franciaországban a Pléiade-tól a barokk korig)

 

2008. április 21.
Sabina Loriga 
(EHESS, Párizs)
Le fascisme et l'Antiquité. (A fasizmus és az antikvitás)
Variations sur les origines des Étrusques. (Az etruszkok származása - variációk egy témára)