Francia előadók az Atelier-ben 2008/2009

Espaces et villes – Tér és város

 

2008, november 17.

Isabelle Backouche (EHESS, Párizs)
Construction et usages du patrimoine (XIXe-XXe siècles) (A kulturális örökség konstrukciója és használata (19-20. század)
L’îlot 16, laboratoire de l’histoire urbaine (Paris, le Marais, XXe siècle) (A 16. körzet: a várostörténet laboratóriuma (Párizs, Marais városrész, 20. század)

 

2009. február 02. 

Jean-Luc Pinol (Université Lumière Lyon 2)
Pour une histoire générale et comparée des villes européennes (Az európai városok általános és összehasonlító történelméért)
Une capitale et les guerres: Paris des années 1840 aux années 1950. Système d'information géographique et histoire urbaine (Egy főváros és a háborúk: Párizs az 1840-es évektől 1950-es évekig. Földrajzi információs rendszer és várostörténet)

 

2009. március 16.

Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS, Párizs)
L’école française de géographie et le paysage (A francia földrajzi iskola és a táj)
Aménagement du territoire et équité: les débats français (1960-2008) (Területrendezés és orvosi metaforák: tétek és hatások)

 

2009. április 06.

Nancy Green (EHESS, Párizs)
Formations et transformations des quartiers ethniques américains (Az amerikai etnikai városnegyedek kialakulásai és átalakulásai)
Le transnationalisme des migrations en débat (A bevándorlás transznacionalizmusa: egy vita elemei)

 

2009. május 04.

Pierre Monnet (EHESS, Párizs)
Les quartiers des élites urbaines dans les villes allemandes, essai de socio-topographie de la domination en ville à la fin du Moyen Age (A városi elit negyedei a német városokban: a késő-középkori városi uralom szociotopografikus megközelítése)
Moyens et fins d'une politique extérieure urbaine en Allemagne à la fin du Moyen Age (A városok közötti érintkezés és cselekvés politikájának eszközei és céljai a későközépkori Németországban)

 

11 mai 2009

Jean-Loup Amselle (EHESS, Párizs)
Ethnies et espaces : une approche anthropologique (Etnikumok és terek: egy antropológiai megközelítés)
Les grandes oppositions géographiques des théories postcoloniales et leur mise en question (Földrajzi ellentétek a posztkoloniális elméletekben és ezek megkérdőjelezése)