Alapító

Dr. Granasztói György

Granasztói György történész, emeritusz professzor, az ELTE Bölcsészkar tanára 1985 óta. Alapítója és 2007-ig vezetője az „Atelier"-nek (ma Atelier. Európai historiográfia és  társadalomtudományok tanszék). Szakterülete a társadalomtörténet, különös tekintettel a történeti demográfiára és a várostörténetre, valamint a történetelméletre. Rendszeresen publikál közéleti témákról is. Kiadója a „Magyar Szemle" és a „Hungarian Review" című folyóiratoknak. Vendégtanár volt több külföldi egyetemen.


Kutatási terület
•    összehasonlító várostörténet (10–19. század)
•    történeti demográfia
•    történeti adatok statisztikai és kartográfiai elemzése
•    a társadalmi formák elemzésének modern irányzatai
•    népesedéstörténet, várostörténet, történetelmélet


Oktatási terület

•    történeti demográfia
•    társadalomtörténet és történeti kvantifikáció
•    középkori és korai újkori várostörténet


Szakdolgozati témakörök: népesedéstörténet, várostörténet


Legfontosabb publikációk
- 1980. A középkori magyar város. Gondolat K. Budapest
- 2003. Mi történik itt? Magyar Szemle Könyvek K. Budapest
- 2004.

- A barokk győzelme Nagyszombatban. Tér és társadalom 1579–1711. Akadémiai K. Budapest

- 1980. Kassa társadalma (1549–1557) a korreszpondencia elemzés tükrében. Századok, p. 615–660.

- 1980. A középkori magyar város. Gondolat, Bp.
- 1982. Une ville de Hongrie au milieu du XVIe siècle (Michel Demonet vel közösen). Annales.E.S.C., p. 523–551.

- 1982. A polgári család a középkorvégi Magyarországon. Történelmi Szemle, VOL. 25, p. 605–664.

- 1983. Sur l'industrie urbaine du bâtiment en Hongrie (1400–1650). Acta Historica, p. 217–232.

- 1989. L'Urbanisation de l'espace danubien (1500–1800). Annales.E.S.C., p. 379–399.

- 1989. A dunai térség városodása (XVI–XVIII. század). Demográfia, VOL.27, p. 157–187.

- 1994. La sociologie du pouvoir dans une ville de Hongrie à la fin du Moyen Age. Entrepreneurship and the Transformation of the Economy (10th–20th Centuries). Leuven, UniVol.Press. p. 147–165.

- 1997. A történész történetisége. Marc Bloch. BUKSZ, (4) p. 278–285.

- 1998. Magyarország történeti demográfiájának longitudinális vizsgálata. Magyarország történeti demográfiája. (p. 896–1995). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., Központi Statisztikai Hivatal. p. 173–181.

- 2000. A hetvenes évek. Georges Duby Magyarországon. Magyar Szemle, VOL.9, (3 4)

- 2001. Ha nincs társadalomtörténet, miért van?. Korall, VOL. 5–6., p. 192–203.

- 2002, 2003. Zsidókérdés? A lelkiismeret fájdalma vagy a harc eszköze? 1–2.. Magyar Szemle, VOL.11., 12, (11–12., 1–2.) p. 35–53., 6 33.

- 2003. Mi történik itt? Magyar Szemle K., Bp.
- 2004. A barokk győzelme Nagyszombatban. Tér és társadalom 1579–1711. Akadémiai K., Budapest.

- 2008. A háznép Nagyszombatban (1579–1711). Család és háznép az átmenet előtti Európa városaiban. Korall, VOL.9, (32) p. 5–31.

- 2009. Az átmenet előtti magyarországi városok területhasználatának modellje. Kötőerők. Cieger András, Bp., p. 215–237.

- 2009. Görbülő tükör. A magyar közelmúlt egy francia folyóirat hasábjain. Magyar Szemle, VOL.18, (7–8) p. 55–75.


Kitüntetések
1997 Francia Állam Nemzeti Érdemrendje lovagkeresztjének kitüntettje,

2005 A Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntettje. 
2009 a Francia Becsületrend lovagi fokozatának kitüntettje.


Központi adatlap (www.doktori.hu)