Nagy Bálint doktori doktori védése (2014. szeptember 9.)

Meghívó

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar

Történelemtudományi Doktori Iskola

Az Atelier Európai Historiográfiai és Társadalomtudományok Program

minden érdeklődőt szeretettel meghív

 

NAGY BÁLINT

A marketing magyarországi intézményesülésének története

című doktori értekezésének nyilvános vitájára

 

Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor CSc egyetemi docens

A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György DSc professzor emeritus

A bizottság tagjai: Dr. Törőcsik Mária CSc egyetemi tanár (opponens), Dr. Klement Judit PhD egyetemi adjunktus (opponens), Dr. Varga Zsuzsa CSc egyetemi docens, Dr. Czoch Gábor CSc egyetemi docens, Dr. Papp-Váry Árpád PhD egyetemi docens, Dr. Ságvári Bence PhD tud. segédmunkatárs MTA

 

Időpont: 2014. szeptember 9. 10.00

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, MUK 4/D. Alagsori Tanácsterem

 

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)