Guszmann Gergely doktori védése (2012. május 4.)

Meghívó

Guszmann Gergely A nemzeti hős alakjának megkonstruálása a független Indiában. A Bharatiya Janata Párt nemzetépítős törekvései 1998–2004
című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

 

A nyilvános védés időpontja: 2012. május 4. péntek 10 óra.

A nyilvános védés helyszíne: ELTE BTK, Alagsori Tanácsterem, D ép. -114.

Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor

A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György (ELTE)

A bizottság titkára: Dr. Czoch Gábor (ELTE)

Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Búr Gábor (ELTE), Dr. Csicsmann László (BCE)

A bizottság további tagjai:  Dr. Kiss László, Dr. Mózes Mihály, Dr. Majoros István

 

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK: Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 1. emelet)

(Az értekezés tézisei online elérhetők).

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)