Banyár Magdolna doktori védése (2012. január 17.)

Meghívó
Banyár Magdolna: Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalomtörténeti alkalmazása
című doktori disszertációjának nyilvános védésére.

A nyilvános védés időpontja: 2012. január 17. 15:30
A nyilvános védés helyszíne: ELTE BTK Alagsori Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. épület, alagsori tanácsterem)


A bizottság elnöke: Dr. Granasztói György DSc., professor emeritus
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Czoch Gábor CSc., habilitált egyetemi docens, Dr. Szabó Csilla PhD., főiskolai tanár
A bizottság titkára: Dr. Tóth-Soma László PhD., főiskolai tanár
A bizottság további tagjai: Dr. Farkas Judit PhD., Dr. Kamarás István DSc.
Témavezető: Dr. Sonkoly Gábor CSc., habilitált egyetemi docens

(Az értekezés tézisei online elérhetők).

A dolgozat megtekinthető az ELTE BTK Történeti Intézet Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. emelet)

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)