Szalma Anna-Mária doktori védése (2011. szeptember 29., Kolozsvár)

Szalma Anna-Mária, az Atelier volt vendéghallgatója A fénykép a mindennapi életben. Vizuális antropológiai közelítések privát fényképkorpuszokhoz című doktori értekezését 2011. szeptember 29-én védte meg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén.

A doktori minősítő bizottság tagjai voltak: Dr. Keszeg Vilmos, egyetemi tanár (az értekezés tudományos irányítója) és Dr. Pozsony Ferenc, egyetemi tanár (a bizottság elnöke).

Az értekezés opponensei voltak: Dr. Gazda Klára, ny. egyetemi docens (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék), Dr. Pethő Ágnes, egyetemi docens (Sapientia EMTE, Kolozsvár, Média Tanszék) és Dr. Szijártó Zsolt, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék).

A doktori értekezés  kivonata.

Hungarian (informal) Frendh (Fr) English (United Kingdom)